I den här delen får deltagarna spela. Hjälp dem aktivt och kolla att de håller tidsramen.
Juliste 7