Deltagarna bekantar sig med ungdomsstrategins värden på tre olika nivåer eller en av dem (individ, grupp och samhälle).
Juliste 3

Förberedelser

 • Ta fram papper (A4/A3) och pennor åt deltagarna.

Mål

 • Bekanta sig med ungdomsstrategins värden på tre olika nivåer eller en av dem (individ, grupp och samhälle).
 • Skapa en personlig relation till värdena.
 • Engagerande temaarbete.

Arbete och övning

 • Välj en av de tre övningarna.
 • Ta vid valet hänsyn till gruppens storlek, gruppens attityd till engagerande verksamhet och gruppens behov.
 • Tänk på övningens längd i förhållande till spelets helhetstidtabell.

Övningarna är sinsemellan olika och stöttar olika typer av lärande.

 1. Värdecirkel: min personliga relation till värdena (cirka 20 minuter).
 2. SWOT-analys av värdena: min organisations relation till värdet (cirka 15–20 minuter).
 3.  Kroppsskulpturer: symbolisk nivå för värdenas betydelse för individen, gruppen eller samhället (cirka 5–15 minuter).

Det finns länkar till övningarnas instruktioner längst nere på den här sidan.

Tips

 • Övningarna i del 2 kan fungera som en egen helhet tillsammans med affischerna i del 1. I så fall behövs inte del 3 med spelet. Om ni bara gör delarna 1 och 2, kan du ge mer tid för att utföra övningarna.
 • Om du vill ge mer tid för spelet i del 3, kan övningarna i del 2 göras snabbt och som ett lätt smakprov eller en titt på ungdomsstrategin.