När projektavtal som godkänts i samband med Erasmus-ackrediteringen upphör, ska den ackrediterade organisationen lämna in en slutrapport om de genomförda aktiviteterna och de uppnådda målen.

Det nationella programkontoret kan utföra olika inspektioner och uppföljningsbesök för att erbjuda stöd för administrationen av projekt samt för att följa framstegen och resultaten i ackrediterade organisationers projekt och se till att organisationen följer de kvalitetsstandarder som man kommit överens om.