Lägesöversikten baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik. I översikten presenteras situationen i fråga om gymnasieutbildningens struktur och organisation, men också i fråga om verksamheten i läroanstalterna och den dagliga undervisningen. Exempel på viktiga hörnstenar inom den dagliga verksamheten är ämnesval och de studerandes hälsa och välbefinnande.

I de fall det finns ett mervärde i att betrakta den fortsatta utbildningen efter den svenskspråkiga grundläggande utbildningen som en helhet, det vill säga andra stadiets utbildningar, så finns informationen under rubriken Årsklasserna och utbildningen på andra stadiet – det här gäller exempelvis årsklassen, tillgängligheten på utbildning på andra stadiet, skol- och studiestigen och gemensam ansökan.