Grunderna för förskoleundervisningens läroplan är en nationell föreskrift utfärdad av Utbildningsstyrelsen. Utgående från grunderna utarbetar kommunen en lokal läroplan för förskoleundervisningen och genomför förskoleundervisningen. Syftet med grunderna för förskoleundervisningens läroplan är att främja att en högklassig och enhetlig förskoleundervisning förverkligas i hela landet.

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan finns tillgänglig som pdf-dokument. Du kan också bekanta sig med grunderna från tidigare år och de ändringar som har gjorts i grunderna.