Att främja jämställdhet och likabehandling ingår i ansvarsuppdraget för anordnare för småbarnspedagogik och utbildning. Bekanta dig här med uppgörandet av jämställdhetsplanen och planen för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling, utgående från jämställdhets- och diskrimineringslagens stadganden. Nedan hittar du dessutom olika anvisningar, guider och annat stöd i förverkligandet av skyldigheterna.

Till stöd för planeringen av jämställdhet och likabehandling i verksamheten inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen finns även en egen webbplatshelhet. För småbarnspedagogikens del träder skyldigheten att utarbeta operativa planer för jämställdhet och likabehandling i kraft 1.6.2023. Processen med att utarbeta jämställdhetsplanen ska vara inledd 1.6.2023. För planen för likabehandling finns en övergångsperiod, och planen ska vara färdig 1.6.2025.