Hoppa till huvudinnehåll
Betydelsen av digitala färdigheter har ökat mycket i vår tid. För en del unga är livet i princip digitalt, medan andra har hamnat på andra sidan av den digitala klyftan. I vilket fall som helst är det digitala ungdomsarbetet till för alla unga. Digitaliseringen är ett behändigt verktyg, engagerande verksamhet och centralt innehåll i ungdomsarbetet.

 

Långsiktigt samarbetsprojekt

Digital Youth Work är ett långsiktigt samarbetsprojekt mellan Erasmus+ för ungdomssektorns och Europeiska solidaritetskårens nationella kontor. Projektet är en del av ett kontinuum för digital utveckling av unga i Europa och grundar sig på rådets slutsatser om det digitala ungdomsarbetet (Council Conclusions on Digital Youth Work 2019).

 

Fem mål

Projektet är indelat i fem mål, vars genomförande koordineras av olika partner. Det aktiva arbetet för att främja målen infaller på 2021–2022.

1. Nationella strategier för digitalt ungdomsarbete

 • Ger förslag på hur digitaliseringen bättre kan beaktas i ungdomsstrategierna
 • 04/2021 – 12/2021
 • Finland 
 • Finland koordinerar

2. Digitala färdigheter och ungdomsarbetets digitala kapacitet

 • Skapar ett internationellt och virtuellt självutvärderingsverktyg för utvärdering av kompetens inom digitalt ungdomsarbete för ungdomsarbetare och utbildare.
 • Samlar befintliga kompetensmodeller för digitalt ungdomsarbete.
 • Sammanställer utbildningsmaterialet för digitalt ungdomsarbete som har publicerats efter 2018
 • 01/2021 – 12/2022
 • Estland koordinerar

3. Förbättra ungas digitala färdigheter

 • Analyserar och främjar utövningen av naturvetenskap, teknologi, teknik, konst och matematik i ungdomsarbetet
 • 01/2022 – 12/2022
 • Irland koordinerar

4. Ny praxis för ungdomsarbete via webben 

 • Innovation i ny, attraktiv och likabehandlingsfrämjande praxis för ungdomsarbete via webben
 • 01/2022 – 12/2022
 • Tyskland koordinerar

5. Kvalitetskrav för virtuell och blandad mobilitet

 • Skapa ny praxis för virtuell och blandad mobilitet inom EU:s ungdomsprogram
 • 10/2020 – 12/2021
 • Belgiens flamländska koordinerar

 

Samarbetspartner

Nationella programkontor för Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren: Belgien (flamländska), Estland, Finland och Tyskland (koordinatorer) samt Cypern, Frankrike, Irland, Island, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Turkiet och Ungern.

Övriga partner: Irlands nationella ungdomsfullmäktige, kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete Verke, resurscentret SALTO Inclusion & Diversity, resurscentret SALTO South East Europe och resurscentret SALTO Training and Co-operation.