Hoppa till huvudinnehåll
Betydelsen av digitala färdigheter har ökat mycket i vår tid. För en del unga är livet i princip digitalt, medan andra har hamnat på andra sidan av den digitala klyftan. I vilket fall som helst är det digitala ungdomsarbetet till för alla unga. Digitaliseringen är ett behändigt verktyg, engagerande verksamhet och centralt innehåll i ungdomsarbetet.

 

Långsiktigt samarbetsprojekt

Digital Youth Work är ett långsiktigt samarbetsprojekt mellan Erasmus+ för ungdomssektorns och Europeiska solidaritetskårens nationella kontor. Projektet är en del av ett kontinuum för digital utveckling av unga i Europa och grundar sig på rådets slutsatser om det digitala ungdomsarbetet (Council Conclusions on Digital Youth Work 2019).

 

Fem mål

Projektet är indelat i fem mål, vars genomförande koordineras av olika partner. Det aktiva arbetet för att främja målen infaller på 2021–2022.

1. Nationella strategier för digitalt ungdomsarbete

 • Ger förslag på hur digitaliseringen bättre kan beaktas i ungdomsstrategierna
 • 04/2021 – 12/2021
 • Finland 
 • Finland koordinerar

2. Digitala färdigheter och ungdomsarbetets digitala kapacitet

 • Skapar ett internationellt och virtuellt självutvärderingsverktyg för utvärdering av kompetens inom digitalt ungdomsarbete för ungdomsarbetare och utbildare.
 • Samlar befintliga kompetensmodeller för digitalt ungdomsarbete.
 • Sammanställer utbildningsmaterialet för digitalt ungdomsarbete som har publicerats efter 2018
 • 01/2021 – 12/2022
 • Estland koordinerar

3. Förbättra ungas digitala färdigheter

 • Analyserar och främjar utövningen av naturvetenskap, teknologi, teknik, konst och matematik i ungdomsarbetet
 • 01/2022 – 12/2022
 • Irland koordinerar

4. Ny praxis för ungdomsarbete via webben 

 • Innovation i ny, attraktiv och likabehandlingsfrämjande praxis för ungdomsarbete via webben
 • 01/2022 – 12/2022
 • Tyskland koordinerar

5. Kvalitetskrav för virtuell och blandad mobilitet

 • Skapa ny praxis för virtuell och blandad mobilitet inom EU:s ungdomsprogram
 • 10/2020 – 12/2021
 • Belgiens flamländska koordinerar

 

Samarbetspartner

Nationella programkontor för Erasmus+ för ungdomssektorn och Europeiska solidaritetskåren: Belgien (flamländska), Estland, Finland och Tyskland (koordinatorer) samt Cypern, Frankrike, Irland, Island, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Turkiet och Ungern.

Övriga partner: Irlands nationella ungdomsfullmäktige, kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete Verke, resurscentret SALTO Inclusion & Diversity, resurscentret SALTO South East Europe och resurscentret SALTO Training and Co-operation.

Rapporter och material

Projektets material är fritt tillgängligt och kan laddas ner av alla.
1. National strategies for digital youth work
Bekanta dig med den engelskspråkiga raportten.
2. Digital competences and digital capacity in youth work
Bekanta dig med den engelskspråkiga raportten.
3. Enhancing young people´s digital competences
Bekanta dig med den engelskspråkiga raportten.
4. New practices for online youth work
Tillkännages
Digitality releated icons of colours.
5. Quality requirements for virtual and blended mobilities
Bekanta dig med den engelskspråkiga handboken.

Evenemang

Projektets seminarier ordnas i mars 2022 i Finland och i mars 2023 i Irland.
Logo of digital youth work strategic national agency co-operation
Digital Youth Work - State of Play - Moving Forward, Dublin Irland, 22-23.3.2023
Man får vägledning i att utveckla det digitala ungdomsarbetet genom att bekanta dig med information och rekommendationer som samlats in inom ett europeiskt projekt. Man kan fundera över hur rekommendationerna förankras i arbetet och vad som är på kommande inom det digitala ungdomsarbetets framtid.
Live Stearm - State of Play 16.-18.3.2022.
Digital Youth Work - State of Play Online, Finland 16-18.3.2022

Projektet Digital Youth Work är kopplat till följande europeiska initiativ och dokument

Kontakta oss


Projektet koordineras i Finland av Utbildningsstyrelsen i samarbete med Kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete Verke. Undervisnings- och kulturministeriet stöder projektet Digital Youth Work.

Projektkoordinator Jutta Kivimäki