(uppdaterad 20.12.2021)

På den här sidan hittar du samlad information och anvisningar som berör Erasmus+-programmet och Europeiska solidaritetskåren.

Utbildningsstyrelsen kan inte ge några allmänna anvisningar för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som gäller inledandet av internationell verksamhet.  Ur programmens synvinkel finns det administrativt sett inga hinder för att inleda fysiska utlandsperioder, och det är möjligt både för den sändande och den mottagande organisationen att genomföra mobilitetsperioden och om epidemisituationen tillåter det. Det är viktigt att se till att det finns gällande försäkringar för verksamheten och att försäkringarna är tillräckligt täckande.  

Vi rekommenderar att man följer med myndigheternas anvisningar och är i kontakt med sina samarbetspartner. 

I fråga om personer som anländer till Finland uppmanar vi att i synnerhet beakta Gränsbevakningsväsendets anvisningar. Observera ändå att skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla som kommer till Finland, oberoende av från vilket land man anländer. 

Följ myndigheternas information (du flyttas till en annan tjänst): 

När det gäller resor från Finland utomlands lönar det sig att bekanta sig med webbplatsen Re-open EU, där du hittar aktuell information om coronarelaterade åtgärder i olika länder i Europa, bland annat karantän- och testningskrav för resenärer. 

Se också Utbildningsstyrelsens vanliga frågor om coronaviruset: