(uppdaterad 6.5.2021)

På den här sidan hittar du samlad information och anvisningar som berör Erasmus+-programmet och Europeiska solidaritetskåren.

Läget med COVID-19 varierar i olika länder och verksamhetssätten är olika för olika aktörer. Vi rekommenderar att man följer myndigheternas anvisningar och är i kontakt med sina samarbetspartner. Vi uppmanar att man ägnar särskild uppmärksamhet åt den rekommendation som THL utfärdade den 2 februari 2021, som rekommenderar att kortvarigt internationellt studentutbyte avbryts. Rekommendationen gäller nya studentutbyten som börjar efter 2.2.2021. 

Läs mer: THL rekommenderar att kortvarigt internationellt studentutbyte avbryts

Enligt Gränsbevakningsväsendets instruktioner gällande gränsövergång, giltig från och med 26 april, berättigar Erasmus+-praktik inte till inresa.  

Ur programmens synvinkel finns det administrativt sett inga hinder för att inleda fysiska utlandsperioder, och det är möjligt både för den sändande och den mottagande organisationen att genomföra mobilitetsperioden och om epidemisituationen tillåter det. Det är viktigt att se till att det finns gällande försäkringar för verksamheten och att försäkringarna är tillräckligt täckande.  

Följ myndigheternas information (du flyttas till en annan tjänst):