När ditt projekt har beviljats EU-finansiering skickar Utbildningsstyrelsen dig anvisningar för projektets genomförande, administration och rapportering. Att ingå avtal och dokumentera verksamhetens olika skeden är en central del av projektets internationella samarbete och verksamhetens kvalitetssäkring. Under hela projektperioden får du stöd av en utsedd kontaktperson vid Utbildningsstyrelsen.

I början av projektets verksamhetsperiod underskrivs ett finansieringsavtal som har flera bilagor (I–VI).