Utveckla vuxenutbildningen inom europeiskt samarbete.
Kuvituskuva: nainen näyttää läppäriltä jotain

Med programmet Erasmus+ kan du utveckla vuxenutbildningen inom ramen för europeiskt samarbete. Du och din organisation får många fördelar genom att delta:

  • Internationellt samarbete utvecklar personalens, också den frivilligas, språkkunskaper och färdigheter för verksamhet i en internationell miljö.
  • Erfarenheterna av att möta andra kulturer och nya metoder ökar arbetsmotivationen bland vuxenutbildare.
  • Projekten främjar utbyte av god praxis inom vuxenutbildningen och nätverksbildning mellan olika länder.