Utveckla vuxenutbildningen genom europeiskt samarbete.
Kuvituskuva: nainen näyttää läppäriltä jotain

Genom Erasmus+-programmet utvecklar du vuxenutbildningen genom europeiskt samarbete. Att delta ger dig och din organisation många fördelar:

  • Internationellt samarbete utvecklar personalens, även de frivilligas, språkkunskaper och beredskap att arbeta i en internationell miljö
  • Upplevelser av kulturmöten och nya arbetssätt ökar vuxenutbildarnas arbetsmotivation
  • Projekten främjar utbyte av god praxis inom vuxenutbildningen och nätverksbildning mellan olika länder.