Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsområdet och idrott åren 2021–2027. Under denna tid kan flera miljoner europeiska ungdomar, studerande och vuxna utbilda sig, studera och genomföra praktik utomlands med stöd av programmet och på så sätt utvidga sina kunskaper. Erasmus+ erbjuder också läroinrättningar och organisationer möjlighet till samarbete med sina internationella partner.

I Finland ansvarar Utbildningsstyrelsen som Finlands nationella programkontor för programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.
Unga människor håller en uppblåsbar jordglob i sina händer