Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, ungdomsområdet och idrott. Programmets mål är att utveckla utbildningen och ungdomsarbetet samt att förbättra ungdomars utbildningsnivå, kompetens och sysselsättningsmöjligheter. Inom sport sporrar programmet idrotts- och motionsorganisationer till europeiskt samarbete. I Finland administreras Erasmus+ av det nationella programkontoret vid Utbildningsstyrelsen.