Gymnasiediplomen ger de studerande möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse genom ett arbete som den studerande utför och utveckla under en längre period. Gymnasierna beslutar om de praktiska arrangemangen i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan och separata anvisningar.