Utbildningsstyrelsen utarbetar noggrannare kunskapskrav för slutbedömningen och preciserar riktlinjerna för alla årskurser i samarbete med sakkunniga och intressegrupper. Målet är att öka likvärdigheten i bedömningen samt vitsordens jämförbarhet. Bekanta dig med målen, de centrala förändringarna och tidtabellen.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia