En studerande kan förvärva kunnande i olika inlärningsmiljöer och smidigt kombinera lärande i olika miljöer. Lärande som sker på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter kallas lärande i arbetslivet. Lärandet i arbetslivet ska alltid vara målinriktat och genomföras under handledning. Lärande i arbetslivet kan kombineras med studier till exempel i läroanstaltens undervisningsutrymmen eller i en digital lärmiljö samt med självständiga studier. För lärande i arbetslivet gör man upp ett läroavtal eller ett utbildningsavtal.