Grunderna för de yrkesinriktade examina ger riktlinjer för anordnandet av utbildningen samt planeringen och genomförandet av de studerandes individuella studievägar. Utbildningsstyrelsen fastställer examensgrunderna. Beredningen av dem sker i samarbete med arbets- och näringslivet, utbildningsanordnarna och övriga intressegrupper.

Examensgrunderna beskriver det kunnande som krävs i varje examen.

En yrkesinriktad grundexamen ger breda grundläggande yrkesfärdigheter för olika arbetsuppgifter. Därtill får den studerande mer specifikt kunnande och ett kunnande som arbetslivet förutsätter i minst ett delområde i arbetslivet.

I en yrkesexamen visar den studerande sådan yrkesskicklighet i enlighet med arbetslivets behov som är djupare än den som krävs i en grundexamen eller som gäller mer avgränsade arbetsuppgifter. 

I en specialyrkesexamen visar den studerande sådan yrkesskicklighet i enlighet med arbetslivets behov som innefattar djupare yrkeskunskaper än de som krävs för yrkesexamen eller innefattar mångprofessionellt kunnande. 

I examensgrunderna fastställer man

*  kompetensområden

*  examensbenämningarna

*  uppbyggnaden av examen i examensdelar

*  krav på yrkesskicklighet och mål för kunnande i examensdelarna

*  bedömning av kunnande