Meddelanden

Utbildningsstyrelsens diskussion på Suomiareena handlar om huruvida internationalisering är bara möjligt för några få utvalda

Aktuellt Erasmus+ Euroguidance Internationalisering
Utbildningsstyrelsen arrangerar en paneldiskussion om möjligheter till internationalisering på Suomiareena fredagen 16.7 kl. 12. Unga vuxna funderar på om alla ungdomar har förutsättningar att skaffa internationellt kunnande eller är det bara vissa ungdomar som har det.
Maapallo ja kädet Rajoitettu käyttöoikeus Erasmus+

Även innan coronapandemin var studerandenas internationella mobilitet i nedgång. Tycker inte unga människor längre att det är viktigt att ha internationellt kunnande? Eller finns det andra faktorer i bakgrunden som påverkar ens vilja att skaffa internationella erfarenheter? Måste man vara en studerande för att få hjälp och stöd till att skaffa internationella erfarenheter?

Internationalism hör till alla – eller gör det? frågar Utbildningsstyrelsens paneldiskussion vid Allas Sea Pool i Helsingfors fredagen den 16 juli kl. 12:00–12.45. 
Deltagarna i diskussionen är fem unga vuxna som har alla sin egen synvinkel på internationalism. Bland dem finns det egna erfarenheter utomlands, internationellt kunnande skaffat i Finland och observationer om hur det inte alltid går att förverkliga sina förhoppningar om internationaliseringen. 

Paneldeltagarna funderar på vilka olika saker som medverkar till vem som får internationellt kunnande och vilka alternativ det finns för att skaffa internationella erfarenheter. Till exempel diskuterar de hur man kan skaffa kunnande utan att vistas utomlands och vilka konkreta möjligheter det nya programmet Erasmus+ erbjuder för personer i olika livssituationer.

Deltagarna i diskussionen är
•    Jutta Vihonen, ordförande i Finlands yrkesstuderandes förbund SAKKI rf
•    Sissel Granholm, vårens student
•    Kira Schalin, internationell volontär
•    Joona Suomalainen, yrkeshögskolestuderande
•    Iiris Asunmaa, EU-expert

Evenemanget arrangeras av Finlands nationella programkontor för programmet Erasmus+ och Euroguidance-center som verkar i samband med Utbildningsstyrelsen.

Vi deltar även i andra diskussioner. Till exempel deltar undervisningsråd Marjaana Manninen tisdagen den 13 juli 2021 kl. 13.00–13.45 i en diskussion om frågan ”Kan skolan lära eleverna att äta väl?”. Evenemanget arrangeras av ELO-stiftelsen/skolmatnätverket i samarbete med Föreningen för matpedagogik Ruukku rf.

Evenemangen på Suomiareena strömmas direkt via mtv.fi/suomiareena.

Program på Suomiareena

Statistik om Erasmus+ -programmet 2014 – 2020
Elevernas och de studerandes mobilitet
Mobilitet bland studerande vid yrkesläroanstalter
Högskolestuderandes mobilitet

Erasmus+ programmet 2021-2027

Mer information:

Mika Saarinen, direktör för Finlands nationella programkontor för programmet Erasmus+, tel. 029 533 8543, förnamn.efternamn [at] oph.fi
Satu Ryynänen, sakkunnig, Utbildningsstyrelsen, tel. 029 533 1942, förnamn.efternamn [at] oph.fi