Hoppa till huvudinnehåll

Lägesöversikt över den svenskspråkiga utbildningen

Lägesöversikten över den svenskspråkiga utbildningen i Finland baserar sig på aktuella rapporter, utredningar och statistik.

Syftet är att beskriva den utbildning som finns på svenska i nuläget utgående från ett antal centrala delområden och lyfta fram de särdrag som finns när det gäller den svenskspråkiga utbildningen. Målsättningen är att ge en bild av situationen idag och att stödja utvecklingen av utbildningen i framtiden.