Move-systemets målsättning är att i första hand hjälpa eleven och dennes familj att förstå den fysiska funktionsförmågans koppling till elevens hälsa och ork, det dagliga välbefinnandet och skolgången.
Mittausten tekoa Move!-testissä