Utbildningsstyrelsens enhet för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik fokuserar inom ramen för utvecklingsprogrammet Lyft lärandet! på språklig kompetens och en språkmedveten småbarnspedagogik.