Utbildningsstyrelsens enhet för svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik fokuserar inom ramen för utvecklingsprogrammet Toppkompetens 2.0 på språklig kompetens och en språkmedveten småbarnspedagogik.