Hoppa till huvudinnehåll
Osaamisen teemavuoden bannerikuva, ihmisiä työskentelemässä.

Kompetens finns överallt och all kompetens är viktig. Kompetens kan och bör utvecklas under hela livet!  

Europaåret för kompetens firas 9.5.2023–8.5.2024. Målet på ett europeiskt plan är att satsa i synnerhet på utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder och att säkerställa att kompetensen motsvarar arbetsmarknadens behov.

I Finland är de centrala teman under året identifieringen och synliggörandet av all kompetens hos personer i arbetsför ålder, främjandet av kontinuerligt lärande och säkerställandet av tillgång till kunnande arbetskraft. Livslång handledning, invandring och aktuella forskningsrön erbjuder viktigt stöd för uppnåendet av Europaårets mål. Europaåret samordnas av ANM och UKM.

Läs nedan hur Europaåret återspeglas i Utbildningsstyrelsen och dess separata enheter!