Hoppa till huvudinnehåll

Mental Health in Youth Work


Mental Health in Youth Work är ett långsiktigt samarbetsprojekt mellan Erasmus+ ungdomssektorns nationella programkontor och Europeiska solidaritetskåren.
Det långsiktiga samarbetsprojektet lyfter fram ungdomsarbetarnas roll i att stöda de ungas välbefinnande.

Projektet Mental Health in Youth Work ger ungdomsarbetare och unga möjlighet att bekanta sig med hur man främjar psykisk hälsa och välbefinnande. Under projektet lär sig ungdomsarbetarna att se psykisk hälsa som en positiv resurs.

Projektet verkar inom följande områden:

  1. Ökad medvetenhet, normalisering av begreppet psykisk hälsa samt främjande av tanken att psykisk hälsa är en positiv resurs.
  2. Utveckling av förmågan att läsa psykisk hälsa och ökning av ungdomsarbetarnas kompetens
  3. Ungas inkludering och användning av jämlikar i arbetet för att främja den psykiska hälsan
  4. Utökande av antalet projekt som behandlar psykisk hälsa inom Europeiska unionens ungdomsprogram.
Projektkoordinator Paavo Pyykkönen berättar om Mental Health in Youth Work -projektet på engelska.