Vårdagarna för högskolornas internationella ärenden 2023

Seminarium Internationalisering Utveckling av utbildningen Högskoleutbildning
Grön blomma och text: Internationella vårdagarna för högskolor

Välkommen till vårdagarna för högskolornas internationella ärenden! Dagarna arrangeras i Esbo vid Aalto-universitetet den 3-5 maj 2023. Det officiella programmet hålls den 4-5 maj 2023. Onsdag eftermiddag den 3 maj 2023 är reserverat för nätverksträffar.

Temat för dagarna är Internationalitet i brytningstid. Temat granskas genom den nya Visionen för internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning 2035: 

  1. Värderingar och principer styr 
  2. Ett attraktivt och konkurrenskraftigt Finland 
  3. Ett ansvarsfullt och välkomnande Finland 
  4. Finland löser utmaningar som berör hållbar utveckling 
  5. Stärkt nationellt samarbete 

Program och session- och posterbeskrivningar finns till höger på sidan. Mer information om vårdagarna finns på Aalto-universitetets webbplats.

Forumet för internationella frågor ordnar ett eftermiddagsevenemang som en del av vårdagarnas program fredagen den 5 maj från 13 till 15 vid Aalto-universitetet. Observera att de som redan anmält sig till vårdagarna automatiskt finns med i fredags evenemanget också.

Vårdagarna arrangeras på flera språk (finska, svenska, engelska). De flesta av sessionernas presenteras på engelska. 

Datum och plats

3 – 5.5.2023
Aalto-universitetet, Esbo

Anmälningsperiod

10.3.2023 – 6.4.2023 kl 23:59

Bilagor

Program och beskrivningar
Session 1 How to improve the student experience for international students – focus on the journey
Session 2 Kuinka tunnistaa parhaat opiskelijarekrytoinnin kohderyhmät
Session 5 Responsible partnerships – understanding due diligence
Session 7 Talent Boost_SIMHE Bringing HEIs together through SIMHE
Session 8 Kv-henkilöstön maahantuloprosessi ja kunnan tuki integraatioon - HEI Life puolisoverkosto
Session 12 Towards inclusive and responsible language policies in higher education institutions
Session 13 Africa networks - roundtable
Session 15 Talent retention
Session 16 Diverse and inclusive work communities in higher education, how to get there
Session 18 Kansainväliset opiskelijat Suomessa – ISB-kyselyn tuloksia
Session 20 Kuuluuko kansainvälisyys kaikille – siis ihan kaikille
Session 23 Increasing the involvement of students, academics and societal partners in EUN activities
Session 25 Go Green! – kohti vihreämpiä liikkuvuuksia
Session 26 Climate and conflicts – challenging global engagement
Session 27 Managing expectations and services at arrival stage
Session 29 Vastuullinen ja vastaanottava Suomi - yhdenvertaisuuden ja etnisen monimuotoisuuden edistäminen korkeakouluissa
Session 30 International Employablity Landscape; Student Perspectives from Tampere
Session 35 Talent Boost_SIMHE korkeakoulujen valmentavat opinnot