Vårdagarna för högskolornas internationella ärenden 2023

Seminarium Internationalisering Utveckling av utbildningen Högskoleutbildning
Grön blomma och text: Internationella vårdagarna för högskolor

Välkommen till Vårdagarna för högskolornas internationella ärenden! Dagarna arrangeras i Esbo vid Aalto-universitetet den 3-5 maj 2023. Det officiella programmet hålls den 4-5 maj 2023. Onsdag eftermiddag den 3 maj 2023 är reserverat för nätverksträffar.

Temat för dagarna är Internationalitet i brytningstid. Temat granskas genom den nya Visionen för internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning 2035: 

  1. Värderingar och principer styr 
  2. Ett attraktivt och konkurrenskraftigt Finland 
  3. Ett ansvarsfullt och välkomnande Finland 
  4. Finland löser utmaningar som berör hållbar utveckling 
  5. Stärkt nationellt samarbete 

Registrera dig till vårdagarna senast den 6 april 2023 på Aalto-universitetets webbplats (på finska och engelska). Observera att antalet deltagare är begränsat och registrering kan stängas tidigare om deltagarantalet fylls. Mer information om vårdagarna finns på Aalto-universitetets webbplats.

Vårdagarna arrangeras på flera språk (finska, svenska, engelska). De flesta av sessionernas presenteras på engelska. 

Registrera dig till evenemanget på Aalto-universitetets webbplats

Datum och plats

3 – 5.5.2023
Aalto-universitetet, Esbo

Anmälningsperiod

10.3.2023 – 6.4.2023 kl 23:59

Bilagor

Programmet

Anmälningsavgift

215 € + VAT