Nyheter

Nytt stödmaterial för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik inför hösten 2021

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Coronaviruset
Vi har publicerat nya stödmaterial för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik inför höstterminen 2021. Avsikten med det nya materialet är att stödja de åtgärder som behövs efter att situationen med coronaepidemin upphör. Därtill har vi uppdaterat våra anvisningar för beredskap inför situationer där man på grund av coronaviruset fortfarande behöver ordna verksamheten med exceptionella arrangemang.
Händer

Epidemiläget varierar i olika regioner och ändrar hela tiden, och vi kan inte med säkerhet veta hur situationen med coronaepidemin ser ut då höstterminen 2021 inleds. Därför är det fortfarande skäl att förbereda sig för att man kan bli tvungen att genomföra undervisningen med exceptionella arrangemang även under hösten. Stöd för det här arbetet ger de stödmaterial som tillämpats redan tidigare, och som vi delvis har uppdaterat inför hösten.

Samtidigt är det skäl att inom alla utbildningsformer planera hur eventuella konsekvenser som coronatiden har haft för lärandet och välbefinnandet kan kartläggas och lindras, samt hur man kan stödja barnens, de ungas och de vuxnas lärande och välbefinnande samt skapa framtidstro. För det här arbetet finns nu en helt ny helhet på våra sidor med material som berör coronaviruset. En del stödmaterial har redan publicerats och vi publicerar material för alla utbildningsformer efter hand de blir klara.

Välkommen med på våra webbinarier

Vi ordnar även webbinarier för att stödja förberedelserna inför hösten och beredskapen som berör coronaviruset. Vid de finskspråkiga webbinarierna talar vår nya generaldirektör Minna Kelhä. På svenska hålls ett gemensamt webbinarium för alla utbildningsformer tisdagen den 8 juni under ledning av direktören för svenskspråkig utbildning Kurt Torsell.

Anmälningar och förhandsfrågor tas emot fram till två dagar före respektive webbinarium. Därefter hittar man anslutningslänken till webbinariet på vår webbplats. Det går att ansluta sig till webbinariet också utan att man har anmält sig på förhand. Alla våra webbinarier spelas in och finns tillgängliga i efterhand i vår evenemangskalender på oph.fi.

Vi följer aktivt med coronaepidemins utveckling och vid behov reagerar vi på förändringar även under sommaren. Våra rådgivningsadresser betjänar även under sommaren.