Slutbedömningen beskriver hur väl eleven har uppnått målen för läroämnet livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen i slutet av studierna. Stödmaterialet förklarar bedömningskriterierna och bedömningsmetoderna för slutbedömningen till hjälp för läraren.

Elever som kastar och håller miniatyrbollar i händerna på gården.