Hoppa till huvudinnehåll

Ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning


Ledarskap är nyckeln till att förbättra utbildningen och stärka lärande och välbefinnade. Vilka är kompetenserna nu och i framtiden för ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning? Vad innebär det att leda i en komplex värld?

Utbildningsstyrelsen stöder för sin del ledare inom småbarnspedagogik och utbildning som vill genomföra strategier inom yrkesmässig utveckling, bygga ledarberedskap och utveckla sina egna färdigheter som ledare. Bekanta dig med våra tjänster och det innehåll som du kan dra nytta av i ditt arbete som ledare.

Ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning

Ledarskap inom småbarnspedagogik och utbildning

Hur ser ledarskapet ut inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet?

Nätverksledarskap

Nätverksledarskap

Nätverk som stöd för ledarskapet.

Informationsbaserat ledarskap

Informationsbaserat ledarskap

Stöd för ledarskapet med information som Utbildningsstyrelsen producerar.

Kompetensledning

Kompetensledning

Kompetensutveckling som stöd för ledarskapet med hjälp av utvecklingsfinansiering och personalfortbildning.

Ledning av säkerheten

Ledning av säkerheten

Förmännen och ledarna har i egenskap av företrädare för arbetstagaren och utbildningsanordnaren ansvar för elevernas och de studerandes hälsa, trygghet och välbefinnande.

Gemenskapsskapande utveckling och ledarskap

Kokeileva koulu
Innovationscentret
Innovationscentret har i uppdrag att stödja anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning i utvecklingen av verksamhetskulturen och skapandet av innovationer.

Kunskapsbaserat ledarskap

Annat på nätet

Undervisnings- och kulturministeriet

okm.fi

Ministeriets uppgift är att se till att den information som behövs för att fatta politiska beslut finns att tillgå. Ministeriet bereder lagar, författningar och beslut samt ärenden i anslutning till hur budgetmedlen används. Ministeriet leder också verksamheten inom sitt förvaltningsområde och representerar Finland i EU:s organ och i det internationella samarbetet.

Kommunförbundet

www.kommunforbundet.fi

Finlands Kommunförbund är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner och erbjuder sakkunnig- och informationstjänster. Finlands kommuner och städer är medlemmar i Kommunförbundet. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de övriga samkommunerna samt kommunalt anknutna aktiebolag omfattas av vår verksamhet.

Chefer och ledarskap inom utbildningssektorn

www.oaj.fi

På OAJ:s hemsida finns material och idéer till stöd för ledare inom bildningsväsendet.

Bildningsarbetsgivarna

www.sivista.fi

Bildningsarbetsgivarna representerar 340 arbetsgivare inom allmän och högre utbildning i Finland. Föreningen är medlem i Finlands Näringsliv, EK.

Ledare för Yrkesutbildningen i Finland rf.

www.sajory.fi

Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry