Bildandet av slutvitsord i de olika läroämnena grundar sig på riktlinjerna i det preciserade kapitlet 6 om bedömning av elevens lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen. Riktlinjerna gäller sedan 1.8.2020. Till stöd för bildandet av slutvitsord har Utbildningsstyrelsen definierat mål för lärandet som härletts ur målen för undervisningen och kunskapskrav för vitsorden 5, 7, 8 och 9. Dessa har trätt i kraft 1.8.2021.
Betyget och en ros i famnen