Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för lärande och skolgång


En elev har rätt att få tillräckligt stöd för lärandet och skolgången under hela den grundläggande utbildningens gång. Det finns tre nivåer av stöd för lärandet och skolgången: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.
Stöd för lärande och skolgång

Stöd för lärande och skolgång

Många barn behöver stöd för sitt lärande. Enligt den grundläggande utbildningen har en elev rätt att vid sidan av undervisningen som följer läroplanen få elevhandledning och tillräckligt stöd för sitt lärande under hela den grundläggande utbildningens gång.

Särskilt stöd

Särskilt stöd

Särskilt stöd omfattar specialundervisning och annat stöd som eleven behöver i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Specialundervisning och annat stöd som eleven får bildar en systematisk och organiserad helhet.

Beslut om särskilt stöd

Beslut om särskilt stöd

På sidan hittar du information om beslutet om särskilt stöd, om att höra eleven och vårdnadshavaren samt om hur beslutet om särskilt stöd ska fattas och granskas.

Studier enligt särskilt prioriterade områden

Studier enligt särskilt prioriterade områden

Eleven har rätt att få stöd för sitt lärande såsom differentiering, stödundervisning och specialundervisning på deltid. Målen i läroplanen är gemensamma för alla och läraren planerar undervisningen och arbetssätten utgående från dem.

Förlängd läroplikt

Förlängd läroplikt

Här hittar du information om den förlängda läroplikten: vem som omfattas av förlängd läroplikt, hur beslut om förlängd läroplikt fattas och vad den förlängda läroplikten innebär i praktiken.

Modellblanketter

Modellblanketter

Här hittar du modellblanketter för dokumentation av pedagogisk bedömning och pedagogisk utredning, samt uppgörande av plan för elevens lärande respektive individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) inom det intensifierade och det särskilda stödet.

Stöd för lärande och skolgång och elevvård

Stöd för lärande och skolgång och elevvård

Lagen om elev- och studerandevård som trädde i kraft 1.8.2014 medförde förändringar även i bestämmelserna som berör stöd för lärande och skolgång och hur stödet ska ordnas. I lagstiftningen särskiljs mellan individuell elevvård som föreskrivs i lagen om elev- och studerandevård och stöd för lärande och skolgång som ingår i lagen om grundläggande utbildning.

Betyg inom sjukhusundervisning

Betyg inom sjukhusundervisning

På den här sidan hittar du information om betyg för en elev som studerar vid en sjukhusskola.

Svar på frågor om stöd

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har tillsammans gjort upp anvisningar som gäller frågor om stödet för lärande och skolgång. Anvisningarna berör bland annat intensifierat och särskilt stöd, bedömning och lärarnas behörigheter.

VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

Med Very Important Person (VIP) avses här en elev som har ett särskilt stort behov av stöd. Stödet är ofta långvarigt och intensivt och det genomförs ofta i ett yrkesövergripande samarbete. VIP-nätverken stöder yrkesövergripande arbete för att kunna erbjuda stödet.

Europeiska utvecklingscentret för specialundervisning

Europeiska utvecklingscentret för specialundervisning

Eiropeiska utvecklingscentret för specialundervisning och inkluderande undervisning är ett samarbetforum för sakkunniga inom specialundervisning. Läs mer om utvecklingscentrets verksamhet och centrala mål.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

www.oph.fi

Här har vi samlat svar på frågor som ofta ställs oss om stöd för lärande och skolgång.