Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för lärande och skolgång


En elev har rätt att få tillräckligt stöd för lärandet och skolgången under hela den grundläggande utbildningens gång. Det finns tre nivåer av stöd för lärandet och skolgången: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.
alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för lärande och skolgång

Många barn behöver stöd för sitt lärande. Enligt den grundläggande utbildningen har en elev rätt att vid sidan av undervisningen som följer läroplanen få elevhandledning och tillräckligt stöd för sitt lärande under hela den grundläggande utbildningens gång.

alt-text (optional, uses title if not set)

VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

Med Very Important Person (VIP) avses här en elev som har ett särskilt stort behov av stöd. Stödet är ofta långvarigt och intensivt och det genomförs ofta i ett yrkesövergripande samarbete. VIP-nätverken stöder yrkesövergripande arbete för att kunna erbjuda stödet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europeiska utvecklingscentret för specialundervisning

Eiropeiska utvecklingscentret för specialundervisning och inkluderande undervisning är ett samarbetforum för sakkunniga inom specialundervisning. Läs mer om utvecklingscentrets verksamhet och centrala mål (tills vidare på finska).

alt-text (optional, uses title if not set)

Studier enligt särskilt prioriterade områden

Eleven har rätt att få stöd för sitt lärande såsom differentiering, stödundervisning och specialundervisning på deltid. Målen i läroplanen är gemensamma för alla och läraren planerar undervisningen och arbetssätten utgående från dem.

alt-text (optional, uses title if not set)

Förlängd läroplikt

Här hittar du information om den förlängda läroplikten: vem som omfattas av förlängd läroplikt, hur beslut om förlängd läroplikt fattas och vad den förlängda läroplikten innebär i praktiken.