Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för lärande och skolgång


En elev har rätt att få tillräckligt stöd för lärandet och skolgången under hela den grundläggande utbildningens gång. Det finns tre nivåer av stöd för lärandet och skolgången: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.
alt-text (optional, uses title if not set)

Stöd för lärande och skolgång

Många barn behöver stöd för sitt lärande. Enligt den grundläggande utbildningen har en elev rätt att vid sidan av undervisningen som följer läroplanen få elevhandledning och tillräckligt stöd för sitt lärande under hela den grundläggande utbildningens gång.

alt-text (optional, uses title if not set)

VIP-nätverket för krävande särskilt stöd

Med Very Important Person (VIP) avses här en studerande som har ett särskilt stort behov av stöd. Stödet är ofta långvarigt och intensivt och det genomförs ofta i ett yrkesövergripande samarbete. VIP-nätverken stöder yrkesövergripande arbete för att kunna erbjuda stödet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus

Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus, joka toimii erityisopetuksen alan yhteistyöfoorumina. Lue lisää kehittämiskeskuksen toiminnasta ja keskeisistä tavoitteista.