Hoppa till huvudinnehåll

Läroämnen i den grundläggande utbildningen


I den grundläggande utbildningen ingår sammanlagt 20 läroämnen därtill kan eleverna studera valfria ämnen. Syftet med materialen under de olika läroämnena är att stöda ibruktagandet av läroplanen och planera undervisningen.