Datasäkerhet och dataskydd

Vad tänker du på om individens rättigheter? Vilka rättigheter tycker du är viktiga i digitala miljöer? Varför? EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) och den nationella lagstiftningen fastställer regler enligt vilka personuppgifter behandlas. Datasäkerheten erbjuder metoder för att skydda personuppgifter. Var och en bör känna till sina egna grundläggande rättigheter kopplade till dataskydd. Liksom med trafikreglerna ska var och en ha kunskaper och färdigheter om hur man agerar säkert i den digitala världen. Dataskydd och datasäkerhet uppfattas lätt som tidskrävande och besvärande, även om de finns till för att trygga och stödja allas våra rättigheter.

Nyckelord

Dataskydd, datasäkerhet, tvåfaktorsautentisering, lösenordshanterare, dataintrång, nätfiskemeddelanden, GDPR