Nudlar och pannkaka

Välkommen!

Det här är material för läraren till läromedlet Nudlar och pannkaka – Svenska som andraspråk för åk 3–6. Nudlar och pannkaka är en kombinerad läse- och övningsbok i svenska som andraspråk. Den är avsedd för elever i årskurs 3–6, men kan väl tillämpas efter språkkunskaper i senare årsklasser.

Handledningen omfattar material till de olika kapitlen i boken. Syftet är att aktivera elevernas visuella, auditiva och kinestetiska sinnen.

Materialet till varje kapitel innehåller:

  1. Målsättning – kort beskrivning av inlärningsmålen
  2. Inlärningsstoff
  3. Ord och fraser
  4. Webbövningar
  5. Diskussionsfrågor
  6. Aktivitet
  7. Tips på lekar
  8. Avslutning
  9. Läxtips
  10. Kopieringsunderlag

Materialet är uppbyggt enligt fyra olika inlärningsfaser:

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön inlärningsfaser

Skicka gärna respons på våra digitala tilläggsmaterial till e-postadressen julkaisut(at)oph.fi.