26. Vårt hus är finare än ert!

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven komparerar regelbundna adjektiv (-are, -ast).

Inlärningsstoff

Eleven arbetar med adjektivets böjningsformer utgående ifrån en vardaglig diskussion mellan Alban och Dino. Ingressen tangerar Alban och Dinos släktingar i Österbotten och från och med övning 3 tar innehållet upp olika boendeformer och dialekter. Om ni vill arbeta mera med finlandssvenska dialekter erbjuder Svenska litteratursällskapet i Finland mångsidiga ljudprov på sin Internetsida.

 

Webbövningar

Eleven komparerar adjektiv i form av ifyllnads- eller alternativsövningar. I den stjärnmärkta övningen löser eleven roliga gåtor. Övningen kan göras parvis.

Diskussionsfrågor i klassen

Frågorna förenar temat med språkläran.

- Var är det roligt att bo?
- Är det roligare att bo… än …?
- Var skulle det vara allra roligast att bo?

Aktivitet

 • Gå igenom föremålen eleverna har haft med sig.
 • Skriv rubriken Vårt hus är finare än ert! på tavlan och ringa in hus, finare, än. Be eleverna ge förslag på dagens tema och berätta att ni ska jämföra saker med varandra. Ta in diskussionsfrågorna.
 • Läs antingen hela texten högt eller dela in i ingressen och dialogen. Ingressen tangerar livet i Österbotten, dialogen adjektivens komparation.
 • Eleverna upprepar texten och sätter kryss under ord de inte förstår. Skriv upp orden på tavlan och gå igenom betydelsen.
 • Eleverna arbetar i par och ringar in substantiv, adjektiv och verb med olika färger. Gå igenom orden och be eleverna kategorisera och skriva upp orden i häftet.
 • Arbeta vidare med adjektiv och be eleverna plocka fram tre saker som de kan beskriva med ett gemensamt ord. Det kan till exempel vara korta pennor, böj: kort, kortare, kortast, nya suddgummin, böj: ny, nyare, nyast eller gula saker, böj: gul, gulare, gulast. Be eleverna presentera sina saker och böj adjektiven på tavlan.
 • Be eleverna se på adjektiven de skrev in i häftet och ta reda på vilken form ordet har. Gå igenom komparationsformerna (-are, -ast) på tavlan med ordet glad och rolig och nämn att grundformen kallas positiv (glad), följande komparativ (gladare) och den tredje superlativ (gladast).
 • Nämn högt ett adjektiv i valfri form och be eleverna kategorisera ordet som positiv, komparativ eller superlativ med hjälp av en överenskommen rörelse. Exempel på rörelserna:

positiv -> eleven står

komparativ -> eleven sitter på huk

superlativ -> eleven sitter

Arbeta med boende på orter i Svenskfinland. Ta fram en karta över Finland och pricka in orter ni känner till eller har besökt med knappnålar eller häftmassa. Leta reda på Korsnäs där Albans och Bekims släktingar bor.

 • Läs ingressen högt och låt eleverna upprepa ifall ni inte gjort det redan. Gå igenom innehållet efter varje stycke.
 • Låt eleverna återberätta ingressen och skriv ner det. Eleverna får texten som diktamensövning följande lektion.

Tips på lekar

Höra-göra-övning

Hitta på egna och/ eller ta fram bildkorten med adjektiven från kapitel 18. Lägg dem i en låda och utse en lekledare. Ledaren ska nu dra upp ett kort och ge instruktioner till klassen som samtliga ska lyda.

Så här kan det gå till inom temat:

Om du är långhårig, stig upp! Tack sätt dig på stolen.
Om du är glad, sätt dig i kompisens famn! Tack sätt dig på stolen.
Om du inte är tråkig, sätt dig i huksittande! Tack sätt dig på stolen.

Ja eller nej

Öva på att ta ställning till enkla påståenden. I den här leken frågar ledaren ja/nej frågor som eleven svarar på med överenskomna gester. Gå igenom innebörden av orden JA och NEJ innan ni bestämmer vilken gest tillhör vilketdera svaret. Be eleven berätta hur de svarar om svaret är JA och hur de svarar om svaret är NEJ. Så här kan leken till exempel gå till:

Är en björn starkare än en mus?
Är en cykel dyrare än en bil?
Är en diamant finare än en sten?
Är en hundvalp sötare än en kattunge?
Är hamburgare godare än pizza?
Är matematik roligare än historia?
Är fotboll tuffare än ishockey?

JA → hoppar eleven ett x-hopp
NEJ → sätter sig eleven på huk

Läxtips

 • Eleverna böjer adjektiven och verben i häftet.
 • Eleverna läser på adjektiven.
 • Eleverna övar till diktamen.
 • Eleverna tar med sig en bok som gjort intryck på dem.