25. Berätta farbror Lindström

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven uppfattar särdragen i en dialog med speciellt tema och kan återberätta någon detalj. Eleven är bekant med possessiva pronomen.

Inlärningsstoff

Texten snuddar vid Finlands historia i form av dialog och nya ord. Eleven övar på att berätta om något bekant mera ingående och svara på frågor. Språkläran tar upp hänvisningen till en person som förekommer flera gånger i en mening (possessiva pronomen) som till exempel i Jag tvättar mig. Fundera färdigt på tidsfördelningen mellan grammatiken och muntligt samt skriftligt berättande. Leta inför lektionen fram ett äldre föremål och förbered en diskussion om det i klassen.

När ni diskuterar krig och självständighet lönar det sig att ta i beaktande att en del elever och/eller deras familjer kan ha flytt för sina liv och lämnat bakom sig ett oroligt hemland. Fundera ut i förväg hur du behandlar detta ifall det är aktuellt i din klass.

Webbövningar

Materialet närmar sig huvudsakligen historiska personer på ett lekfullt sätt. Texten är medelsvår, men eleven har möjlighet till givna svarsalternativ och därmed är övningarna ämnade för alla.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vad kommer farbror Lindström att berätta?

- Vad är historia?

- Vad betyder självständighet för eleverna?

Aktivitet

  • Skriv rubriken Berätta farbror Lindström på tavlan och ringa in ordet Berätta. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Visa upp ett äldre föremål och berätta kort om både föremålet samt varför du tagit det med. Gissa tillsammans vad föremålet används till, dess ålder och vad föremålet skulle berätta om det kunde prata.
  • Läs upp hela texten på sidorna 145-146 medan eleverna sätter kryss under de ord som de inte förstår. De svåra, nya orden skrivs på tavlan och du förklarar vad de betyder. Repetera texten.
  • Lägg korten med kapitlets ord i en påse och be eleverna plocka ett ord i tur och ordning. Eleven ska hitta ordet i texten, ringa in det och fundera vad det betyder.
  • Kategorisera temaorden i substantiv, adjektiv och verb. Böj substantiv och verb.
  • Påpeka att en del verb som att gifta sig kommer med en svans efter ordet (possessiva pronomen). Gå igenom former för possessiva pronomen.

Tips på lekar

Tidslinjen

Gör upp tidslinje med målartejp i ett lämpligt utrymme där eleverna har möjlighet att röra sig på den. Linjen representerar elevernas historia så här långt. Märk på linjen 0år, 5år, 10år, 15år och låt eleverna röra sig på linjen efter dina påståenden. Efter varje påstående får några elever kommentera sitt platsbyte till en ny ålder. Exempel på påståenden följer nedan.

Jag föddes.
Jag lärde mig läsa.
Jag lärde mig gå.
Jag reste till ett annat land.
Jag fick min första vän.
Jag flyttade till Finland eller ett nytt hem.
Jag började skolan.
Jag lärde mig cykla.
Jag fick en lillebror eller -syster.

Ja eller nej

Eleverna repeterar enkla påståenden som tangerar historia genom att svara JA eller NEJ med överenskomna gester. Så här kan leken till exempel gå till:

Ett självständigt land får bestämma själv. Ja eller nej?
Finland är inte ett självständigt land. Ja eller nej?
Finland har en egen flagga. Ja eller nej?
Historia händer just nu. Ja eller nej?
I historieboken finns berättelser om hur det var förr. Ja eller nej?
Ett annat ord för “sisu” är att inte ge upp. Ja eller nej?

JA → står eleven på ett ben
NEJ → sätter sig eleven på huk

Avslutning

Dela klassen i två lag och lek Sten, sax och papper om vem som börjar. Ta fram temakorten och be någon från laget som börjar komma fram och dra ett kort. Eleven ska förklara ordet utan att nämna det medan de övriga i laget kastar fram förslag. Om det egna laget inte kommer på ordet får det andra prova på sin tur.

Läxtips

  • Eleven väljer ett föremål som hen vill berätta om och skriver hemma minst 10 stödord eller 5 meningar för att förbereda ett muntligt framförande om det.
  • Eleven läser texten och temaorden.

Förslag på förhör

Ni har arbetat med:

Frågeord
Verb i dåtid
Prepositioner
Följa och ge ut instruktioner
Min-mitt, din-ditt
Faktatexter
Vatten och väder

Förhöret kan göras i form av individuellt arbete, muntligt eller skriftligt efter elevens kunskapsnivå. I bedömningen beaktar du huvudsakligen elevens förmåga att förstå enkel information i muntlig eller skriftlig form. Eleven ska vid det här skedet kunna återge budskapets särdrag i egna ord.

Bilaga