15. Julgodis

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven kan utföra små ärenden i butiken och är bekant med julen i Finland.

Inlärningsstoff

Kapitlet handlar om barnens besök i godisaffären vid juletid. Språkläran tar upp enkla dialoger kring pris och fraser i köpsituationen, både i texten och i övningarna. Texten är skriven i vardaglig dialog. Ifall den är svårläst, fokusera på bilden på sidan 87 (finns även som kopieringsunderlag) och arbeta med ord och uttryck i köpsituationen samt jultemat. Om det finns intresse är det möjligt att utveckla temat vidare genom att t.ex. pyssla eller baka pepparkakor i klassen.

Webbövningar

Övningarna behandlar siffror och rättskrivning. I den stjärnmärkta delen planerar eleven en lillajulsfest och övar på organiseringsförmåga.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vilken viktig fest firar eleven?

- Vad och var brukar eleven/ elevens familj handla till festen?

Aktivitet

  • Inled dagens tema. Lyssna tillsammans på en julsång och skriv upp ord på tavlan som eleverna kände igen från sången.
  • Skriv dagens rubrik Julgodis på tavlan. Dela in ordet i Jul och godis och fundera tillsammans på vad rubriken handlar om. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Läs högt sidan 87-88. Inled som vanligt med ingressen och lyft fram att en del firar jul och andra någon annan högtid. Låt eleverna upprepa hela texten.
  • Repetera synonymerna i form av Bingo. Skriv alla ord på egna lappar och dela ut dem till eleverna. Det är viktigt att alla synonympar delas ut. Eleverna ska nu genom att fråga varandra t.ex. Har du synonymen till godis? hitta par till sina kort. Den som först har hittat par till tre ord ropar BINGO! och har vunnit. Spelet kan fortsätta så att resten av eleverna letar vidare.

Lista på synonymer:

kakaodryck - varm choklad
karamell - godis
handla - köpa
affär - butik
skolbänk - pulpet
läsa läxor - plugga
schema - läsordning
ur - klocka
prov - förhör
varmt - hett
kallt - kyligt
morbror - mammas bror
faster - pappas syster

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Taulukko

Tips på lekar

Pussel

Klipp sönder stora bilder från tidningar som är relaterade till temat. Ta flera bilder och klipp dem så att alla elever får en bit. Nu ska eleverna gå omkring och hitta övriga bitar – utan att tala! När eleverna tror sig ha hittat alla bitar visar de upp det färdiga pusslet och berättar vad det föreställer.

Tomten sover

I den här leken behöver ni utrymme. Som rekvisita kan ni ha en tomteluva. Utse en elev till tomte som placerar sig med ryggen mot resten av gruppen. Gruppen står bakom en linje 3-5 meter bakom tomten. När tomten snarkar högljutt bortvänd från gruppen, ska de övriga smyga sig fram för att försöka röra tomtens rygg innan hen vaknar. Tomten kan vakna när som helst och svänga sig om. När det händer ska resten av gruppen frysa till på stället. Ifall tomten ser någon röra på sig, ska eleven börja om från början bakom startlinjen. Den som först lyckas smyga fram till tomten blir tomte följande gång.

Avslutning

• Besök tillsammans en matbutik. Dela in eleverna i grupper och gör en lista på olika råvaror varje grupp ska reda ut priset på. Innan ni går till butiken, diskutera uppförande och gå igenom situationen vid kassan på svenska.

• Avsluta eller repetera kapitlet utgående ifrån bilden på sidan 87, men använd er av kopieringsunderlaget och fyll i pratbubblorna enligt elevernas förslag. Låt eleverna återberätta händelsen i ord eller meningar. Om eleven svarar i ord, bekräfta det rätta svaret men gör det till en fullständig mening. Här följer exempel på stödfrågor:

- Vem handlar texten om? (Ja! Texten handlar om Alban, Niklas och Bekim.)

- Var är Alban, Niklas och Bekim? (I affären/ butiken)

- Varför? (För att köpa/ handla (jul)godis/karameller.)

- Vad pratar pojkarna om? (Hur många karameller de kan köpa.)

Läxtips

• Eleven lyssnar på texten och övar på orden och fraserna.

• Eleven besöker en butik och räknar ihop vad hen kan inhandla för en viss summa.

• Eleven samlar hemma ihop material för en kort presentation om en för hen viktig högtid eller fest. Det kan vara saker, bilder, kläder, musik eller en text.