23. Vad händer med vattnet?

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven lägger till vanliga prepositioner i meningar. Eleven kan hantera lättlästa faktatexter.

Inlärningsstoff

I kapitlet diskuterar Niklas och Intira översvämningar och vattnets ursprung. Eleven får fundera var det finns vatten och introduceras således till prepositioner. Elever som söker utmaningar kan arbeta med textförståelse om vattnets kretslopp på sidan 137. Elever som i första hand behöver öva på prepositioner kan börja med övningarna 3-4 på sidorna 137-138.

Webbövningar

Eleven övar på prepositioner i olika sammanhang. Hen kombinerar ord med bilder och geografisk fakta. Övningarna främjar elevens förmåga att tolka faktatexter.

Diskussionsfrågor i klassen

- I vilken form finns vattnet i naturen?

- Hurdant är vädret i elevernas hemland?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Vad händer med vattnet? på tavlan. Ringa in ordet vattnet och berätta att det är kapitlets tema. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Lyssna på dagens väderprognos från till exempel Rundradions arkiv http://areena.yle.fi/radio.
  • Läs texten högt. Låt eleverna arbeta parvis och ringa in alla ord som har med vatten och väder att göra. Gå igenom orden och skriv upp dem i häftet.
  • Ta en sak och lägg den på olika platser i förhållandet till ditt arbetsbord. Presentera prepositionerna i, på, ovanför, under, framför, mellan som små ord som berättar var någonting är. Stryk under orden i texten.
  • Låt nu eleverna i sin tur placera sitt suddgummi eller en annan sak på angivna platser. Exempel: – lägg gummit på huvudet/ i väskan/ under stolen/ framför läraren
  • Dela in klassen i grupper på 3-5 elever. Läs texten och se på bilden på sidan 137. Elevernas uppgift är att med hjälp av drama förevisa vattnets kretslopp. Ta gärna med rekvisita i form av till exempel tyger eller papper för att uttrycka rörelse och ljud.

Tips på lekar

Gömma nyckel

Låt eleverna arbeta parvis där den ena gömmer en sak i klassrummet och den andra letar. Eleven som gömt saken instruerar med att säga på vilken nivå saken är: fisk, fågel eller fjäril och varmare samt kallare enligt hur kompisen rör sig i förhållandet till saken.

Paren kan också gömma nyckeln på en bild. Kopiera då var sitt exemplar av samma bild åt båda (till exempel bilden på sidan 32) och be eleverna sätta sig med ryggarna mot varandra. Den ena eleven gömmer nyckeln på sitt exemplar och den andra ska med hjälp av instruktioner komma på var nyckeln finns.

Presidenten befaller

Utse en president och de övriga lyssnar på presidentens befallningar med prepositioner som kan låta så här:

Presidenten befaller: Stå framför pulpeten! -> då ska alla stå framför pulpeten.
Presidenten befaller: Sätt handen i en ficka! -> då ska alla sätta handen i sin ficka.

Om presidenten endast säger Sitt! (utan Presidenten befaller...), ska eleverna inte göra något. Den som av misstag börjar sätta sig faller bort ur leken.

Avslutning

På webben hittar du med hjälp av sökmotorerna olika svenska barnsånger som tangerar vatten (till exempel: Vatten, vatten, bara vanligt vatten). Lyssna och sjung med.

Läxtips

  • Eleven lyssnar på texten och övar på orden.
  • Eleven gör övningarna på webben.