Arbetsmetoder

Introduktion

Läroboken Nudlar och pannkaka är ämnad för undervisning i svenska som andraspråk för elever som genomgått föreberedande undervisning.

Det är önskvärt att lärare som arbetar med läromedlet ger respons och förbättringsförslag för ytterligare utveckling och förbättring av materialet.