4. Vi läser läxor tillsammans

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven kan läsa sitt skolschema och kan därmed känna igen siffror, veckodagar, klockslag och skolämnen.

Inlärningsstoff

Kapitlet omfattar många nya ord med skoldagen i fokus. Innehållet kretsar kring veckodagar, siffror och klockslag. I det här kapitlet stöter eleven på många nya skolämnen. Ta gärna in verb i samband med skolämnena.

Eftersom mängden nya ord är stor, är övningstipsen undantagsvis indelade enligt temaorden och inte aktivitetsformerna.

Ifall det finns tid, ta gärna upp religioner och tankar kring olika livsfrågor under en enskild lektion inom den närmaste framtiden eller någon gång under läsåret. Låt eleverna bidra med egna bilder och ni kan utgå till exempel ifrån Den gyllene regeln som återspeglas i de flesta religioner och livssyner. Temat kan bra behandlas i bildkonst eller något annat ämne.

Webbövningar

Övningarna kompletterar bokens stoff med bingo och korsord. Den stjärnmärkta övningen presenterar olika religioner i form av en ifyllnadsövning. Materialet innehåller auditiva inslag.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vad kallas skolämnet svenska på elevens schema?

(Modersmål, svenska som andraspråk, svenska för invandrare- sfi eller annat?)

- I Finland läser eleven religion eller livsåskådning i skolan- vad handlar det sistnämnda om?

Aktivitet, lek och avslutning

• Skriv dagens rubrik Vi läser läxor tillsammans på tavlan. Ringa in läser läxor. Be eleverna ge förslag på vad orden och rubriken kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.

• Titta på serien på sidorna 24-25 och läs högt ingressen och serien. Låt eleverna repetera serien. Fundera tillsammans vilka ord som är substantiv och om orden ska ha en eller ett framför.

• Duplicera schemat i boken eller elevernas scheman och gör en ordkarta utgående ifrån dem. Till exempel:

Ringa in “måndag” och skriv “veckodag” bredvid.

Ringa in klockslaget “9-10” och skriv “tid” bredvid.

Ringa in “lunch” och skriv “paus” eller “rast” bredvid.

Ringa in “matematik” och skriv “skolämne” bredvid.

Ringa in alla ämnen vid onsdag och skriv “skoldag” bredvid.

Klockslag och siffror

 • Räkna högt tillsammans i klassen.

Till exempel: steg mellan dörren och den egna sittplatsen, antal blåa skor, gula pennor och så vidare.

 • Skriv talen 1-12 i häftet med ord och bokstäver. Arbeta med övningarna 2-3.
 • Låt eleverna arbeta parvis och dela ut två tärningar till varje par. Den ena eleven frågar: Hur mycket är klockan? Den andra eleven slår båda tärningarna, räknar ihop summan (t.ex. 10) och svarar: Klockan är tio.
 • Lek ute på gården Hur mycket är klockan Stora Varg?

Rita upp två linjer mitt emot varandra med lagom springavstånd emellan.

Utse en elev till Stora Varg som ställer sig med ryggen vänd mot de övriga eleverna. Resten av klassen är samlade på den andra linjen och frågar: Hur mycket är klockan Stora Varg? Stora Varg svarar: Klockan är tre. Eleverna tar motsvarande antal steg i riktning mot Stora Varg. I något skede svarar vargen Matdags! Vargen springer då mot eleverna för att få fast sitt byte samtidigt som eleverna springer tillbaka till startlinjen. Får vargen fast någon blir denna en ny varg.

 • Låt eleverna pyssla ihop egna klockor på papptallrikar. Hen börjar med att först dela tallriken (urtavlan) i fyra lika stora delar och sedan skriva in 12, 3, 6, 9 på sina rätta platser. Efter det fyller eleven i de andra siffrorna och övergår till att klippa ut två visare i rätt längd. Eleven fäster visarna med jungfruben på urtavlans mittpunkt.

Be nu eleverna ta fram sina scheman och låt dem svara på frågorna med ord och pappklockan.

Vilken tid börjar skolan på måndagen?

Vilken tid slutar skolan på fredagen?

Vilken tid är lunchen på tisdagen?

Vilken tid är svenskan på ...?

Ni kan också ta in mera veckodagar i övningen, till exempel:

Vilken dag har du biologi?

Skolämnen och schema

 • Gå tillsammans igenom hur elevernas scheman är uppbyggda och arbeta med övningarna 3-5.
 • Skriv veckodagarna måndag- söndag i häftet.
 • Ta upp synonymer och berätta att det är ord som betyder samma sak. Lek Ja eller Nej -leken och låt eleverna ta ställning till om orden är synonymer eller ej. Bestäm en rörelse för båda svaren och be eleverna säga svaret högt när de gör rörelsen för att aktivera båda hjärnhalvorna. Så här kan det gå till:

Är ett schema samma sak som en läsordning? – Ja ett schema är en läsordning.

Är att läsa läxor samma sak som att plugga? – Ja att läsa läxor är att plugga.

Är en klocka samma sak som ett ur? – Ja en klocka är ett ur.

Är en skolbänk samma sak som en pulpet? – Ja, en skolbänk är en pulpet.

Alla frågorna har här ett jakande svar för att hålla det simpelt. Repetera synonymerna på tavlan för att befästa de nya orden. Gör övning 1.

Verb och skolämnen

 • När de vanligaste ämnena börjar bli bekanta, låt eleverna visa pantomim för ett skolämne i sänder. Eleverna kan leka parvis eller i större grupp och leken fortsätter tills samtliga skolämnen gåtts igenom och alla fått förevisa och gissa.

Gå igenom verben som kommer upp under leken på tavlan och med gester.

Gör uppgift 7.

Läxtips

 • Eleven lyssnar på texten och ritar en kvadrat eller en annan symbol under varje substantiv.
 • Eleven övar på temaorden i häftet.

Avslutning

 • Skapa en rutin för att ta in webbövningarna vid varje kapitel.