18. En skummis med grön jacka

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven beskriver personer och saker med enkla adjektiv.

Inlärningsstoff

Bokens text lyfter fram en avslappnad dialog mellan barnen och en främmande person. Ifall texten känns svårläst, arbeta med adjektiven och klädesplaggen i texten. Hinner ni med mera, se på bilderna i kapitlet och beskriv personerna och skapa sedan en egen skummis på sid 106 och berätta kort om den. Elever som behöver utmaningar kan arbeta på egen hand med uppgiften på sid 105. Öva på att svara på frågorna Vilken färg? och Hurdan?

Webbövningar

Eleven övar på beskrivande ord på nybörjar- och mellannivå samt spelar memory med klädesplagg i en- och flertal. Övningarna är avsedda för alla.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vilket är elevens favoritklädesplagg?

- Hur ser det ut?

- Hur väljer eleven sina kläder? (enligt märke/ färg/ modell/ vad kompisen har på sig?)

Aktivitet

 • Skriv dagens rubrik En skummis med grön jacka på tavlan. Ringa in ordet skummis. Be eleverna ge förslag på vad ordet och hela rubriken kan betyda. Du kan gärna vara utklädd till en skummis eller annat. Diskutera vad en “skummis” (skum person) är. Ordet skummis används i det här läromedlet för att illustrera en person som barnen inte vet så mycket om från tidigare och kanske har fördomar emot.
 • Be eleverna kasta ut ord (substantiv och adjektiv) som beskriver dig. Ta in diskussionsfrågorna som tangerar utseende och kläder.
 • Läs igenom hela texten på sidorna 102-103, låt eleverna upprepa. Stryk under alla klädesplagg.
 • Färglägg barnen i boken på sid 102. Be eleverna bläddra tillbaka till sid 42 och repetera färgerna för sig själva. När alla gjort uppgiften, peka på till exempel mössan och fråga en elev Vilken färg är mössan? Svaret kan till exempel lyda Mössan är gul. Gör sedan uppgift 1 på sidan 104.
 • På kopieringsunderlaget finns bildkort med adjektiv som bildar motsatser. Arbeta med alla temakort eller välj lämpliga kort enligt klassens kunskapsnivå. Lägg korten i en låda och låt eleverna plocka upp ett kort i tur och ordning. Eleverna ska nu hitta en sak i klassrummet eller en bild i en bok som motsvarar adjektivet på kortet. Eleven kan också visa adjektivet med gester och miner och de andra gissar. Leken fortsätter tills lådan är tom.
 • Skolans KIVA-pärm eller annat material som Föreningen för Mental Hälsa i Finland producerat innehåller socialpedagogiskt material som kan användas för att beskriva hurdan någon är. Använd materialet som grund och diskutera hur vi talar vänligt och respektfullt om varandra.
 • Arbeta vidare i grupper på 2-4 elever. Eleverna ska nu hitta på en egen “skummis” där samtliga deltar med att hitta på, skriva och rita. Bestäm grupperna på förhand. Ge eleverna tid att dels skapa en skriftlig del som de lämnar in och dels förbereda sig för en muntlig del inför klassen. Punkterna nedan ska ingå i arbetet.

1) Namn - för- och efternamn

2) Ålder - i år eller utskrivet födelsedatum, exempel: 28.2.1986

3) Utseende - hår i vilken färg och personens längd?

4) Personlighet - hurdan är personen?

5) Hem - var eller hur bor “skummisen”?

6) Annat - exempel: har hen ett yrke eller är hen skolelev?

Eleverna kan ta hjälp av bildkorten med adjektiv som bildar motsatser (kopieringsunderlag) och verbkorten med bilder (innanför bokens bakre pärm) för att komma igång med berättelsen. Eleverna kan också skapa personen genom att klippa ut bilder ur tidningar. Huvudsaken är att eleverna skapar personen tillsammans.

 • Uppgiften ovan kan även göras enkelt i par eller individuellt. Låt då eleverna göra tokroliga “skummisar” pusslandes ihop utklippta kroppsdelar från olika bilder. När skummisen är klar skall gruppen beskriva personen med minst fem adjektiv.
 • Ifall ni har tid, arbeta med fabeln på sidan 108. Ni kan även komma tillbaka till den senare. Börja med att berätta och förevisa fabeln mening för mening. Upprepa sedan, men tillsammans med eleverna.

Tips på lekar

Ballongen flyger med motsatser

Ta fram bildkorten med adjektiv som bildar motsatser och se till att alla adjektiv har sitt motsatta par. Låt varje elev plocka upp ett kort från lådan och ställa sig i ring runt en uppblåst ballong. Be en av eleverna börja leken och ställa sig i mitten av ringen. Hen ska nu slå upp ballongen i luften och ropa ut adjektivet på kortet medan personen som har motsatsordet hoppar fram och fångar ballongen innan den träffar marken. Sedan säger eleven sitt adjektiv. Därefter går ballongen till följande elev.

Färgleken

Välj ut en färgledare och be resten av klassen ställa sig bakom en linje 10 meter från färgledaren. Ledaren ropar ut en färg och de elever som hittar färgen i sina kläder får röra sig framåt enligt ledarens instruktioner. Den som först kommer fram till färgledaren blir den nya ledaren. Bestäm på förhand om färgledaren får se eleverna medan hen ropar ut färger och steg. Bestäm också olika steg ni använder.

Här exempel på hur det kan gå till!

Den som har gult på sig får ta ett vanligt steg framåt.

Den som har blått på sig får ta ett myrsteg/jättehopp framåt.

Memory

Ta fram temakorten och dela in eleverna i par. Be dem blanda om och lägga ut alla kort med baksidan upp. Eleverna turas om att vända två kort och det gäller nu att hitta kortpar som hör ihop. I det här fallet ska eleven komma ihåg motsatsorden. När eleven hittar ett par, får hen paret och fortsätta turen. Kort som inte hör ihop svängs tillbaka med baksidan upp. Den som har samlat ihop flest par har vunnit.

Avslutning

 • Ifall ni inte hunnit med grupparbetet om en “skummis” gör den enklare versionen nu.
 • Arbeta med Dunder-Mattson och Fridolina von Knas på sidan 105. Gör en tankekarta på tavlan om båda karaktärerna och ta hjälp av adjektiven i rutan, färgbeskrivningar och temakorten. Låt eleverna skriva svar med egna ord på respektive sida i boken.
 • Be eleverna dela in sig enligt vad de har på sig. De som har randigt bildar en grupp, de som har gult bildar en annan och så vidare. Be eleverna berätta för varandra inom gruppen något från texten med hjälp av bilden på sidan 102 och rubriken En skummis med grön jacka. Alla ska bidra med minst en mening. Eleverna ger ordet till varandra genom att låta en ärtpåse rotera till den som får ordet inom gruppen.
 • Låt eleverna spela en avig variant av memory i sina grupper. I den här versionen ska eleven undvika att hitta paret alltså motsatsen. Varje gång det blir elevens tur får hen svänga om ett fritt antal kort tills hen är nöjd och säger Tack. Eleven får behålla de kort hen lyckats plocka. Stöter eleven på paret så svänger eleven alla kort tillbaka med ryggsidan upp. Spelet är slut när ett kort ligger avigt på bordet.

Läxtips

 • Eleven övar på orden på temakorten.
 • Eleven ritar fyra av sina favoritplagg eller skor i häftet och beskriver varje plagg med minst en mening.
 • Eleven gör webbövningarna.
 • Eleven funderar färdigt ut ett eller flera drömyrken inför nästa kapitel.