8. Kom och hjälp till!

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven uppfattar uppmaningar och bildar egna enkla uppmaningar. Hen urskiljer sammanhanget i korta instruktioner.

Inlärningsstoff

Eleven arbetar vidare med verb i presens och bildar egna korta uppmaningar i ifyllnadsövningar. Temaövningarna behandlar ord och fraser kring mat och matlagning.

Webbövningar

Övningarna betonar temat kring mat mer än språkläran och ger möjlighet till att tyda recept på både svenska, engelska och italienska med hjälp av bildstöd.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vad hjälper eleven till med hemma?

- Vilka maträtter tycker eleverna om?

- Vad har eleverna smakat på i Finland?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Kom och hjälp till! på tavlan. Ringa in orden Kom och hjälp. Be eleverna ge förslag på vad orden och rubriken kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Se på bilderna på sidorna 49-50 och läs dialogen högt. Överdriv gärna denna gång så att eleverna kan urskilja på betoningen när det är en fråga eller uppmaning. Plocka sedan ut substantiven och verben ur texten. Sätt tid på att förklara att verb i jag-form (presens) ofta är igenkännbara med slutändelsen -ar och i befallning med -a. Till exempel: Berättar -> Berätta!
  • Gå igenom sambandet mellan uppmaningar och utropstecken (!) samt frågor och frågetecken (?).
  • Sätt upp bilder på olika föremål och maträtter i klassrummet. Du kan använda dig av bildkorten från de tidigare kapitlen (Nu_Pa 2.1.1-2 och Nu_Pa 3.1.1-2). Skriv befallningarna Kom! Ta fram! Titta! på tavlan och ge en befallning till eleverna. Till exempel: Titta/peka på en penna! Eleven som snabbast pekar på en penna får komma fram och ge en befallning. Det kan se ut så här:

Kom hit! – > Eleverna kommer till befallaren.

Ta fram en bok! – > Eleverna söker sig till bilden på en bok.

Titta på nudlar! – > Eleverna pekar på bilden på nudlar.

Smaka på en karelsk pirog! – > Eleverna söker sig till respektive bild och smackar med munnen.

  • Dela ut ett stort papper (A3) till varje elev och förklara att pappret är en låtsasbricka. På brickan ritar eleven en på förhand bestämd måltid från sitt hemland (frukost/ lunch/ mellanmål/ middag). Bilden ska motsvara verkligheten så långt som möjligt, d.v.s. maten är snyggt upplagd på en tallrik och vid sidan om finns dryck i ett kärl och bestick eller matpinnar.

Tips på lekar

Presidenten befaller

Öva på verb med tre eller flera personer. En person är president och de övriga lyssnar på presidentens befallningar som alla ska lyda. Så här kan det se ut:

Presidenten befaller: Gå! -> då ska alla gå omkring i klassen.
Presidenten befaller: Ät! -> då ska alla visa gester för ätandet.
Om presidenten endast säger Läs! (utan Presidenten befaller...), ska eleverna inte göra något. Den som av misstag låtsas läsa faller bort ur leken.

Färgleken

Repetera färger och siffror som ni kombinerar med verb. Börja med att välja ut en färgledare och be resten av klassen ställa sig bakom en linje 10 meter från färgledaren. Ledaren ropar ut en färg och de elever som hittar färgen i sina kläder får röra sig framåt enligt ledarens instruktioner. Den som först kommer fram till färgledaren blir den nya ledaren. Bestäm på förhand om färgledaren får se eleverna medan hen ropar ut färger och steg. Bestäm också på vilka sätt barnen får röra sig framåt.

Här är exempel på hur det kan gå till!

Den som har gult på sig går ett steg framåt.
Den som har blått på sig hoppar två hopp framåt.

Avslutning

Välj frivilliga som vill spela Alban, Intira och pappan. Läs upp hela texten medan eleverna visar med rörelser och miner vad som händer i texten. Gör gärna övningen flera gånger med andra elever från klassen. Om elevernas kunskapsnivå är högre kan eleverna arbeta i egna grupper på fyra med samma uppgift.

Läxtips

• Eleven övar på orden.

• Eleven funderar på en maträtt från det egna landet och söker reda på ett recept till maträtten. Under följande lektion stryker eleven under de befallande meningarna och ger instruktioner till klassen om vad som ska göras.