28. Den nya flickan

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven är medveten om varierande uttal och skrift av j-ljudet. Eleven kan omvandla ett påstående till en fråga.

Inlärningsstoff

Den vardagliga dialogen introducerar en ny person i berättelsen. Språkläran kretsar kring j-ljudet och ordföljden i frågor. Lägg gärna tid på att jämföra ordföljden i frågor och meningar och bygg gärna upp en diskussion kring hobbyer utgående ifrån elevernas intressen.

Webbövningar

Eleven arbetar med nya j-ord, ordföljd och hobbyer i form av alternativsövningar. Vi rekommenderar övningarna för alla eftersom eleven har möjlighet att prova sig fram till rätt svar. Den stjärnmärkta övningen passar bra för elever som vill utöka sitt ordförråd om hobbyer.

Diskussionsfrågor i klassen

- Hur känns det att vara den nya flickan eller pojken i klassen?
- Hur får man nya vänner?
- Vilka hobbyer har eleverna i klassen?

Aktivitet

 • Repetera och gå igenom läxan.
 • Skriv rubriken Den nya flickan på tavlan och be eleverna ge förslag på dagens tema. Ta in diskussionsfrågorna.

Hobbyer

 • Läs igenom dialogen och be eleverna upprepa. Skriv en hobby -> flera hobbyer på tavlan och fundera ut synonymer till ordet. Be eleverna söka svar på frågan Har Julia en (någon) hobby? Svara på frågan tillsammans Ja, Julia har en hobby. Hon tycker om att spela gitarr.
 • Märk ut i klassen sex stationer med följande rubriker:

Teknik Djur Musik Sport Kultur Start

Be eleverna ställa sig vid Starten och be någon dra upp ett bildkort där hobbyn finns skriven på baksidan. Visa upp bilden och läs ordet högt varefter eleverna ska ta sig hoppandes till den rubrik under vilken var och en tycker att hobbyn passar bäst. Eleverna ska i samband med övningen memorera hobbyerna och grupperingarna, eftersom de efter övningen skall arbeta med tankekartorna på sidan 170-171. Bildkorten och texten är:

flygplan - att bygga modellflygplan
dator - att programmera
häst - att rida
handboll - att spela handboll
piano - att spela piano
sjungande mun - att sjunga
hund i koppel - att gå ut med hunden
staty - att gå på museum
dramamask - att spela teater
fotboll - att spela fotboll
pensel - att måla

Ordföljd

 • Börja laborera med ordföljden i frågor med endast subjekt och verb. Använd er av bokens verbkort eller orden i dialogen. Exempel: Alban + spela = Spelar Alban?

När eleverna behärskar detta kan de sätta till objekt och adjektiv. Meningarna får gärna bli tokiga -huvudsaken är att ordföljden blir rätt.

Exempel: Spelar Alban gitarr?
Spelar Alban en grön gitarr?

 • kopieringsunderlaget hittar du alla frågor som finns i dialogen. Eleverna ska nu i tur och ordning dra upp en fråga och svara på den.

Heter flickan Julia? -> Ja. Flickan heter Julia.

Varifrån kommer Julia? -> Julia kommer från (till exempel) Frankrike.

Har Julia en hobby? -> Ja. Julia har en hobby.

Vem är den nya flickan? -> Den nya flickan är Julia. / Hon heter Julia.

Har hon långa flätor? -> Ja. Hon har långa ljusa flätor.

J-ljud

 • Plocka upp orden Julia, jag, gitarr, igen, ljusa och uttala dem långsamt medan du skriver dem på tavlan. Fråga eleverna vad orden har gemensamt. Alla ord uttalas med j-ljud. Gå gärna igenom den övre rutan på sidan 174 för att skilja åt stavelsen av j-ljud.
 • Be eleverna anteckna i häftet reglerna för j-ljudet:

J-ljud stavas ofta med g framför vokalerna e, i, y, ä och ö.

J-ljud stavas ofta med j framför vokalerna a, o, u och å.

 • Be eleverna stiga upp och skriv upp på tavlan ett j-ord i taget medan du läser upp det. Ordet skrivs antingen med g eller j. Eleverna ska nu berätta hur ordet skrivs med hjälp av rörelser. Vid ord med g- är eleverna i huksittande och vid ord med j- står eleverna på stolen. Eleverna kan även arbeta parvis utgående ifrån en lista med j-ord varefter paren förhör varandra.
 • Gör uppgift 3 och arbeta med delen 3c efter kunskapsnivån i klassen. Gör gärna uppgift 4!

Tips på lekar

Den trasiga filmen

I den här leken behöver ni bildkorten med hobbyerna. Be eleverna sätta sig i en ring på golvet och gömma sitt ansikte i händerna. Eleverna får inte se något förrän det blir vars och ens tur. Den som börjar får nu dra upp ett ordkort och vidröra någon i ringen för att visa med rörelser vilken hobby det är frågan om. När eleven tror sig veta svaret visar eleven yrket för en annan kompis i ringen. Den som redan lekt får tyst stanna och se hur leken framskrider. Den sista eleven ska förevisa hobbyn som hen uppfattat det och säga högt vad det är.

Tvärtomleken

Den här leken kan lekas som en stafett. Dela in klassen i två lag och be dem ställa sig i två parallella köer. Utse eller be lagen rösta fram varsin lagledare som i tur och ordning ställer frågor till kompisarna i sitt lag ända tills någon i laget svarar fel. Sedan går turen över till andra laget. Frågorna är enkla och har självklara ja- eller nej-svar, men klurigheten ligger i att deltagaren ska svara det motsatta på frågan. Om hen svarar fel faller hen ut ur spelet, om det blir rätt får hen gå sist i kön och fortsätta. Vinnaren i leken är laget som har flest deltagare kvar när frågorna är slut eller alternativt en deltagare längst kvar i leken. Hitta gärna på flera frågor men ni kan börja med de här:

Har en vecka sju dagar?
Har en katt fem ben?
Har en klocka siffror?
Har ett hus fönster?
Är elefanten liten?
Är myran stor?
Är björnen stark?
Är solen grön?
Kan en katt sjunga?
Kan en hund hoppa?
Kan en gitarr spela?
Kan en kamera flyga?
Är Harry Potter en hund?
Är James Bond en lärare?
Är Intira en kille (pojke)?
Är Alban en kille (pojke)?
Finns det vatten i havet?
Finns det is i solen?
Finns det blommor i Finland?
Finns det lejon i skogen?

Avslutning

Märk ut i klassen stationer med j-ljuden ni gått igenom, det finns maximalt fem:

J-ljud med j

J-ljud med g

J-ljud med hj

J-ljud med lj

J-ljud med gj


Läs upp ord med j-ljud, be eleverna lyssna och förflytta sig till stationen de tycker representerar rätt stavning. Utse gärna eleverna till ledaren i tur och ordning. Be eleverna sätta sig och parvis förhöra varandra på orden när ni lekt färdigt. Då säger den ena ett ord och den andra gör en överenskommen rörelse beroende på hur j-ljudet stavas.

Läxtips

 • Eleverna läser texten och ringar in alla ord med j-ljud.
 • Eleverna arbetar med webbövningarna.
 • Eleverna skriver om sin hobby och ritar till.
Bilaga
Bilaga