21. Vykortsmysteriet 4

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven stavar och uttalar ng-ljud.

Inlärningsstoff

Eleven arbetar med att lista ut varifrån det sista mystiska vykortet kommer och bekantar sig närmare med några europeiska länder. Språkläran behandlar ng-ljudet (ng, n, g) i form av text, sorteringsövningar och rim. Arbeta gärna med världskartan i det här kapitlet.

Webbövningar

Eleven arbetar i olika former med ng-ljudet. I den stjärnmärkta övningen ska eleven komma på frågan till det angivna svaret. Övningens tema är länder och eleven introduceras till olika frågeord inför följande kapitel.

Diskussionsfrågor i klassen

Svara utgående från en karta:

- Vilka länder känner eleverna till?
- Vilka länder har eleverna besökt?
- Från vilka länder har Alban fått kort? (Svar: England, Italien och Frankrike)

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Vykortsmysteriet 4 på tavlan. Be eleverna återberätta vad som hänt i de tidigare kapitlen (7, 14, 20). Tror eleverna att mysteriet blir löst?
  • Leta fram en världskarta och häng upp den på väggen. Be eleverna märka med knappnål eller häftmassa sitt hemland och länder de besökt. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Läs hela texten högt och be eleverna återberätta något de fastnat för i den. Skriv sedan på tavlan Frankrike ligger i Europa. Var ligger Hongkong? Be eleverna berätta vad som står på tavlan och svara på frågan. Leta reda på länderna på väggkartan och påpeka att alla länder och världsdelar är namn och skrivs med stor bokstav. Repetera skiljetecknen. Presentera ng-ljudet.

ng- som i Hongkong, ballong
n-som i Frankrike, anka
g- som i vagn, ugn

  • Läs texten högt en gång till och be eleverna kombinera rörelser till olika skiljetecken, stor bokstav och ng-ljud. Om eleverna är kvicka, använd er av hela texten, välj annars ett lämpligt stycke. Så här kan det gå till:

när eleven hör eller känner till platsen

för punkt -> gör hen sig till en boll
för utropstecken -> gör hen sig rak och lång
för frågetecken -> gör hen sig till en båge
för stor bokstav -> sträcker hen på sig
ng- ljud -> hoppar hen upp

Ni kan också arbeta mera med ng-ljud och bygga upp tre stationer för olika sätt att stava orden. Eleverna ska då förflytta sig i klassen enligt hur ordet stavas.

På tre lappar:

ng-ljudet när det skrivs med ng
ng-ljudet när det skrivs med n
ng-ljudet när det skrivs med g

  • Ringa in ng-ljuden i texten och arbeta med uppgifterna på sidan 126-127.
  • Gå igenom länderna som omnämndes i texten. Låt nu klassens väggar representera ett land i Europa (Storbritannien/England, Frankrike, Italien). Gör om de korta meningarna på sidan 128 till påståenden och be eleverna söka sig till landet det är frågan om. Eleverna förflyttar till exempel hoppande, flygande, krypande, simmande – å som det verkar passa bäst för landet ifråga.

Tips på lekar

Säg i bild, ”pictionary”

Ta fram ett stort pappersblock som alla i klassen kan se. Dela eleverna i två lag och förse lagen med varsin burk. Låt eleverna skriva lappar med ord från kapitlet som motståndarlaget sedan ska försöka illustrera för varandra. Eleverna kan också skriva enkla meningar om ni kommer överens så. Låt lagen byta burk och välja den första tecknaren. Den valda drar en lapp och försöker nu rita ordet eller meningen utan att använda sig av ord. När lagkompisarna kastar ut gissningar, får hen som ritar visa med kroppsspråk när laget är på rätt spår.

Ballongen flyger

Dela in klassen i mindre grupper och förse varje grupp med en uppblåst ballong. Den som börjar ska nu säga ett ord med ng-ljud och slå ballongen upp i luften. Innan ballongen träffar golvet ska en annan i gruppen slå ballongen upp samtidigt som hen säger ett nytt ord. Gruppen får använda sig av samma ord flera gånger under leken, men varje elev ska försöka sig på ett nytt ord varje gång hen tar över.

Avslutning

Dela ut lappar och be varje elev skriva ett ord med ng-ljud. Märk ut tre stationer i klassen och samla ihop lapparna. Utse en elev till ledare och be hen läsa upp lapparna, en i taget. De övriga lyssnar på ng-ljudet och förflyttar sig till rätt station.

Stationerna är:

ng-ljudet när det skrivs med ng
ng-ljudet när det skrivs med n
ng-ljudet när det skrivs med g

Förslag på förhör

Ni har arbetat med:

Beskrivande ord
Prepositioner
Faktatexter

Saker man gjorde igår:

Dagstidningar
Ng-ljudet
Länder

Förhöret kan göras i form av individuellt arbete muntligt eller skriftligt efter elevens kunskapsnivå. I bedömningen beaktar du huvudsakligen elevens förmåga och motivation att producera korta meningar i nutid och dåtid.