Utvärdering och förhör

Det är viktigt i svenska som andraspråk att bedömningen är mångsidig och flexibel. I bedömningen ska läraren ta fasta på elevens möjligheter att visa sina kunskaper och färdigheter.

Om funktionella arbetsmetoder använts i undervisningen är det viktigt att ge eleven möjlighet att uppvisa sina kunskaper och färdigheter på ett sätt som motsvarar undervisningen. Här är exempel på hur läraren kan arrangera tillfällen för eleven att uppvisa sin kunskap:

- Arbeta i mindre grupper. Läraren ge eleven muntliga instruktioner och eleven agerar enligt dem.
- Eleven läser upp skriftliga befallningar och agerar enligt dem.