LP 2014 Kompetensområden

Läroplanen som trädde i kraft år 2016 presenterar sju kompetensområden som behandlas i Nudlar och pannkaka - Svenska som andraspråk för åk 3-6.

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Laaja-alaiset tavoitteet

1. Förmåga att tänka och lära sig

Materialet innehåller frågeställningar som uppmuntrar eleven till att tänka och analysera. Olika inlärningsstilar stöds.

2. Kulturell och kommunikativ kompetens

Bemötande av olika kulturer och aktiviteter som uppmuntrar eleven till att presentera sin egen kultur och visa intresse för andras.

3. Vardagskompetens

Vardagliga händelser och företeelser som eleven stöter på i Finland tas upp. Eleven uppmuntras till att delta och ta ansvar.

4. Multilitteracitet

Eleven uppmuntras till att ta reda på, tolka och skapa olika slag av texter med olika verktyg.

5. Digital kompetens

Övningar och informationssökning på dator.

6. Arbetslivskompetens och entreprenörskap

Grupparbeten och övning i samarbete med andra. Uppmuntran till initiativtagande i gruppaktiviteter.

7. Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Materialet sporrar eleven till att ta ställning till olika frågor och uttrycka sin åsikt.