2. Vill du ha frukost, Alban?

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven uppfattar frågan Vill du ha? och kan ge ett ja eller nej- svar. Eleven är bekant med temaord gällande familjemedlemmar och några ord vid frukostbordet.

Inlärningsstoff

Eleven koncentrerar sig på fraser kring verbet att vilja, presens vill, i form av serietext och ifyllnadsövningar. Hen övar på att svara med orden ja och nej och även Jag vill… om eleven är stark i språket. Eleven börjar bygga upp ordförråd kring mat och familjemedlemmar i form av en- och tvåstaviga ord. Notera att pronomenen hon och han dyker upp i den sista övningen.

I bokens övning 3, s. 17, saknas en ruta med hjälporden bröd, margarin, fisk, ost, korv, äpple, ägg, flingor, mjölk, juice, vatten, te och kaffe.

Webbövningar

Övningarna kompletterar bokens stoff med enkla Ja eller Nej -frågor, fyller i bortfallna ord från meningar och övar på personliga pronomen. Den stjärnmärkta övningen ger eleven övning i varierande sätt att svara.

Diskussionsfrågor i klassen

– Vem sitter vid elevens frukostbord hemma?

– Vad äter de till frukost?

– Vilka artighetsord eller fraser är bra att känna till vid matbordet?

Aktivitet

  • Introducera dagens tema med att skriva Vill du ha frukost, Alban? på tavlan. Ringa in frågan Vill du ha? Be eleverna ge förslag på vad orden och rubriken kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Se på serien på sidorna 14-15 och läs pratbubblorna högt. Låt eleverna repetera. Be eleverna ringa in orden god morgon samt jag vill och skriva in dem i häftet. Leta reda på mamma, pappa, bror och farmor i serien och skriv familjemedlemmarna i häftet.
  • Eleverna gör uppgift 1 och skriver en kort presentation om personerna på bilden. Det räcker även med enstaka namn på familjemedlemmarna.
  • Gör tillsammans övning 2 i läroboken och fortsätt med övningen i form av lek. Fråga eleverna motsvarande ja eller nej -frågor och låt eleverna ta ställning genom att röra sig på en ja och nej-axel i klassrummet.
  • Fortsätt med övningarna. Gå igenom vad orden hon och han betyder.
  • Elever som redan förstår en del svenska kan läsa igenom hela kapitlet på nytt parvis och svara på frågor som tangerar introtexten:

1) Bor Alban nära skolan?

2) Bor Alban med sin mamma, pappa, farmor och lillebror?

3) Är farmor ett barn?

4) Är lillebror äldre än Alban?

5) Tycker Bekim om att busa?

Tips på lekar

Frukost

Använd er av bilder från kopieringsunderlaget eller elevernas egna bilder av olika maträtter. Ha flera exemplar av samma ord. Dela ut ett bildkort till varje elev och be eleverna sätta sig i en ring och lyssna till temaordet du ropar upp. När du ropar till exempel En ost! ska eleverna som sitter med ordet byta plats. Om läraren säger Frukost! skall samtliga elever byta plats.

I en annan variant är en elev ledare och står i mitten av ringen. När eleven säger till exempel Kaffe! ska alla de som sitter med ordet kaffe byta plats samtidigt som ledaren försöker sätta sig på en stol. Om ledaren lyckas sätta sig på en stol får den som blev utan stol vara nästa ledare.

Kim-leken

Eleverna sitter i en ring, bildkorten utspridda på golvet, och memorerar bilderna på korten. En elev börjar med att plocka bort ett av dem medan de övriga i ringen blundar. När kortet är bortplockat får eleverna öppna ögonen och titta vilket kort som saknas. Den som kommer på svaret stiger upp, varefter hen får säga sin gissning. Efter detta går turen antingen till den som gissade rätt eller i en given ordning.

Avslutning

Låt eleven reflektera kring egna matvanor och tillreda sin drömfrukost genom att rita eller pyssla ihop den med hjälp av bilder och papper på en papptallrik. Skriv orden som eleverna nämner på tavlan, fokusera på en- och tvåstaviga ord.

Gå igenom klassens en- och tvåstaviga ord inom frukosttemat genom att klappa vid varje stavning för att göra eleverna uppmärksamma på ljud och ordens struktur. När eleverna verkar redo, presenterar var och en sin frukosttallrik för klassen tillsammans med dig. För mera utmaning kan eleven även i samband med presentationen berätta om några saker hen inte vill ha till frukost.

Jag vill ha smörgås och te.

Jag vill inte ha mjölk.

Läxtips

- Eleven ritar familjens frukoststund hemma. Hen skriver upp fem ord som på något sätt tangerar bilden.

- Eleven tar en bild av familjens gemensamma frukoststund eller annan måltid, varefter hen berättar om de olika rätterna i klassen för ett par eller i mindre grupper.

- Eleven lyssnar på texten och övar på orden. Eleven räknar bokstäverna i orden och markerar vokalerna och konsonanterna.