Lekar

Vi har inte gjort färdigt material till dessa lekar eftersom vi vill att du ska kunna anpassa t.ex. bildkort och ordkort till elevernas behov och kunskapsnivå.

TIPS! Folkhälsan har på sin webbsida färdiga bildkort både med och utan text som kan komma väl till pass, bl.a. kroppsdelar och kläder (14.10.2016).

Här finns alla lekar samlade i ett pdf-dokument.

Bilaga
Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Lekar

Trevliga lekstunder!