24. Origamihatten

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven följer enkla illustrerade instruktioner och kan återberätta dem i stora drag.

Inlärningsstoff

Eleven utvecklar huvudsakligen sin förmåga att ge och ta emot instruktioner. Kapitlet omfattar anvisningar till en origamihatt, begrepp på vanligaste geometriska figurerna och övning i att ge vägbeskrivningar till andra. Eleven blir bekant med nya verb i imperativ form. Reservera minst ett stort papper i storlek A3 per elev för att vika egna hattar. Det går bra att arbeta med kapitlet utomhus.

Webbövningar

Eleven övar på att tolka innehåll och anvisningar i texter på åländska och österbottniska. Övningarna är avsedda för alla. Om ni vill öva mera, erbjuder Svenska litteratursällskapet i Finland ljudprov på olika finlandssvenska dialekter på sin Internetsida: www.sls.fi/sv/spara-talet.

Ni kan även arbeta vidare med dialekter i kapitel 26, sidorna 157-158.

Diskussionsfrågor

- Har eleverna vikt origamifigurer tidigare?

- I vilka situationer är det bra med instruktioner?

- I vilka situationer har eleverna instruerat andra?

Aktivitet

  • Skriv dagens rubrik Origamihatten på tavlan. Ringa in Origami samt hatten. Be eleverna ge förslag på vad orden kan betyda. Berätta att ni ska arbeta med figurer och papper den här lektionen. De flesta barn har erfarenhet av pappersvikning och kan fort relatera till vad du menar. Berätta att ni ska tillverka hatten efter att ni läst igenom kapitlet. Ordet origami är japanska och betyder att vika (oru) papper (kami).
  • Ta in diskussionsfrågorna.
  • För att kunna vika figurer enligt instruktionerna behöver eleverna ha en uppfattning om vissa geometriska begrepp. Börja med att tillsammans definiera vad geometri är. Be eleverna ge förslag på olika figurer (rektangel, kvadrat, triangel) och leta reda på dem i klassen.
  • Läs tillsammans igenom anvisningarna på sidorna 140-141, även stödfrågorna. Gå igenom orden vik, kant, hörn, rektangel och triangel. Betona imperativen genom att be eleven stryka under verben i texten (vik, håll upp, gör, dekorera). Skriv imperativen och de geometriska figurerna i häftet.
  • Vik egna origamihattar och dekorera dem enligt tycke.
  • När eleverna behärskar begreppen får de arbeta i ett rymligt utrymme, till exempel korridoren. Ge eleverna ett (hopp)rep som är hopknutet i ändarna. Be eleverna ta tag i repet med båda händerna varefter de tillsammans genom att ge instruktioner till varandra formar de givna figurerna. Detta kan även göras med slutna ögon och ifall gruppen är stor kan eleverna använda sig av till exempel ett twist-band.

Tips på lekar

Stafett

Dela in eleverna i lag på 3-7 personer. Använd kopieringsunderlaget på tangramet. Duplicera gärna i olika färger för att åtskilja dem lättare lagen emellan. Låt varje elev hämta en bit från sitt lags tangram och när laget hämtat alla sju bitar får laget pussla ihop en kvadrat av alla bitar.

Finn fem fel

Ifall ni håller lektionen utomhus, göm 5-10 temarelaterade saker vid rutten ni kommer att gå. Eleverna ska skriva upp i sina lag sakerna som inte hör hemma till exempel i naturen eller har att göra med geometri.

Instruktioner i par

Bestäm par och låt eleverna ge muntliga instruktioner åt varandra. Paren kan börja med att sitta rygg mot rygg och göra hela övningen 3 på s. 144 muntligt. När eleverna övat på riktningar, dela ut varsin belöning (till exempel klistermärke) som den ena ska gömma och den andra hitta enligt instruktioner och med förbundna ögon. Eleverna byter sedan roller.

Avslutning

Lek och sjung sången Min hatt den har tre kanter. Ni kan hitta ord och ackompanjemang till den via en sökmotor på webben.

Läxtips

  • Eleverna letar ute under hemvägen efter en rektangel, en triangel och en valfri figur (kvadrat, cirkel, parallellogram) i byggnader, trafikmärken och andra platser.
  • Eleverna ritar och namnger figurerna i häftet.
  • Eleverna övar på temaorden.
  • Eleverna tar med sig ett äldre föremål eller ett fotografi med tanke på nästa kapitel i boken.
Bilaga