10. Alban ringer till Kosovo

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven känner igen namnen på familjemedlemmar och släktingar. Hen har en uppfattning om hur man kan inleda och avsluta ett telefonsamtal. Även tredje person i genitiv är bekant.

Inlärningsstoff

Eleven övar på att förstå sammanhang i telefonsamtal och namnge familjemedlemmar. Eleven uppmärksammas i texten på sambandet mellan jag och min, mitt, du och din, ditt, hon och hennes, han och hans. Alla elever kan arbeta med bokens övningar oberoende av kunskapsnivå. I samband med temat kan det komma fram att en del barn och elever inte bor med sina föräldrar. Det kan vara bra att fundera ut i förväg hur du behandlar detta ifall det är aktuellt i din klass.

Webbövningar

Eleven övar på att förstå sammanhang och telefonsamtal i både ljud och text. Eleven introduceras även till ord som har att göra med telefonsamtal.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vem bor eleven med i Finland?

- Vad är en kusin?

- Brukar eleven ringa videosamtal till någon?

Aktivitet

 • Skriv dagens rubrik Alban ringer till Kosovo på tavlan. Ringa in rubriken och be eleverna ge förslag på vad orden och rubriken kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.
 • Titta på bilderna på sidorna 60-61 och läs högt ingressen och den övriga texten på uppslaget. Låt eleverna upprepa texten. Gå tillsammans igenom textens innehåll och stryk under substantiven. Skriv upp dem på lappar och be eleverna hämta en lapp i tur och ordning. Eleven har nu som sin uppgift att läsa ordet på lappen högt och söka reda på det i texten. Anteckna orden på tavlan, eleverna antecknar orden i häftet.
 • Ta fram tidskrifter och be eleverna göra egna fantasifamiljer på ett uppslag i häftet. Eleven ska klippa ut bilder på personer som kunde motsvara de fantasipersoner de vill ha med i sin familj.
 • Den här övningen kräver en del förberedelser men kan sedan tillämpas efter kunskapsnivå, antal elever och intresseområden. Börja med att dela ut lappar till eleverna. På lappen kan stå till exempel ett namn med efternamn, ålder, adress, land, favoritdjur och -färg. Låt eleverna gå runt i klassen och fråga varandra vem de är för att försöka hitta sina familjemedlemmar och släktingar. Du kan skriva upp stödfrågor på tavlan:

Vad heter du?

Hur gammal är du?

Var bor du?

Varifrån kommer du?

När familjerna är samlade kan det finnas till exempel mamma, pappa, bror, syster och mormor i en familj. Be sedan eleverna intervjua varandra i par inom familjen och presentera personen för de övriga i gruppen.

Vad heter du? Det här är...

Hur gammal är du? Hon/ han/ hen är… år.

Var bor du? Hon/ han/ hen bor på...

Varifrån kommer du? Hon/ han/ hen kommer från…

Vilken är din favoritfärg? Hennes/ hans/ hens favoritfärg är…

Vilket är ditt favoritdjur? Hennes/ hans/ hens favoritdjur är…

Om ni vill öva mera, be hela klassen bilda nya grupper mellan till exempel syskonen, föräldrarna och mor- och farföräldrar.

 • Efter leken kan ni göra övningen på s. 65.

Tips på lekar

Höra-göra-övning

Eleverna visar att de förstår dig genom att följa dina instruktioner:

Om du är en storasyster, stig upp!

Om du lillasyster, sätt dig på golvet!

Om du är storebror, sätt dig på pulpeten!

Om du är en lillebror, sätt dig i kompisens famn!

Om du inte har syskon, sätt dig i huksittande!

Förklara ordet, ”alias”

Dela in klassen i två lag. Be eleverna ta en match i Sten, papper, sax om första turen. Vinnarlaget utser en person som börjar. Hen ska förklara så många temaord hen hinner på en minut medan lagkompisarna gissar. Laget får ett poäng per rätt svar och turen går vidare till det andra laget när tiden är ute.

Avslutning

 • Eleverna repeterar dagens substantiv, pronomen och genitiv i parlek med ett rutmönster (till exempel kopieringspapper fasttejpade i golvet). I rutorna finns följande ord:

jag - min

du - din

han - hans

hon - hennes

Kompisen ger ett substantiv i sänder till sitt par som hoppar in i den ruta som hen använder sig av i en enkel mening. Till exempel:

En dator.

Paret hoppar in i jag-rutan och säger:

Jag har en dator, den är min.

Sedan fortsätter leken med hopp i en annan ruta och således igenom alla:

Han har en dator, den är hans.

Eleverna turas om med rollerna och varierar ord. Om det går smidigt byter eleverna par.

 • Arbeta med sagotering i små grupper om 3-5 elever. Först pysslar eleverna ihop en låtsasfamilj som består av varsin valfri familjemedlem som hen namnger och gör till en dockpjäs. Eleverna bestämmer själv vem som ska vara med i familjen och hittar på för- och efternamn till figuren. Figuren klipps ut och på baksidan kan det stå namn och ålder som påminnelse. Eleven kan gärna tejpa en glass- eller grillpinne på baksidan så det är lättare att hantera figuren. När eleverna är färdiga, be dem berätta en liten berättelse där alla figurerna är med. Skriv upp berättelsen och låt eleverna bygga upp en liten scen av till exempel tyger. När gruppen hunnit bygga och öva tillsammans en stund, får de visa sin pjäs med figurerna medan du läser upp berättelsen för resten av klassen precis så som gruppen berättat den för dig. Det är önskvärt att eleverna använder sig av några repliker under pjäsen. Den här övningen blir extra rolig om ni har möjlighet att kasta figurerna som skuggor på väggen.
 • Kom överens om och genomför ett videosamtal med en annan grupp i svenska som andraspråk i till exempel Närpes, Oravais, Vasa, Esbo eller Kimito.

Läxtips

 • Eleven lyssnar på texten och övar på orden inskrivna i häftet.
 • Eleven ritar sig själv i mitten på en sida i häftet/ ett papper och drar 5-10 streck från bilden för att skriva in viktiga personer vid varje streck. Får gärna illustreras med bilder! (Behöver inte vara släktingar).
 • Eleven kan rita in på vilket/ vilka sätt hen håller kontakt med de viktiga personerna.

Kopieringsunderlag

-

Förslag på förhör

Ni har arbetat med:

Befallningar

Matrelaterade ord

Djur och talesätt

Känslor

Adjektiv

Familjemedlemmar

Presentation av en annan person

Förhöret kan göras med hjälp av ord som ska kombineras till bilder. Ifall eleven förhörs med hjälp av lek och spel kan du filma situationerna varefter du och eleven tillsammans utvärderar “förhöret”. I bedömningen beaktar du elevens förmåga att förstå instruktioner, producera enkla ord och vilja att formulera en kort mening med stöd.