1. Hej! Vad heter du?

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven är bekant med de vanligaste hälsningsorden på svenska och kan relatera till motsvarande fraser och gester från sin egen kultur.

Inlärningsstoff

Innehållet fokuserar på vardagliga fraser i serietext och ifyllnadsövningar. Eleven övar på att hälsa och säga sitt namn med hjälp av gester och bilder. Även om läraren läser introduktionstexten högt är fokuset på serien. Elever som förstår enkel svenska kan fundera vidare på hur det känns att komma tillbaka efter ett långt sommarlov och om det pirrar i magen.

Webbövningar

Eleven har möjlighet att bekanta sig med olika språk och nationaliteter. Övningarna är auditiva och ger eleven möjlighet att arbeta i egen takt.

Diskussionsfrågor i klassen

 • Hur hälsar eleverna i sitt hemland?

 • Hälsar eleverna med ord eller gester?

 • Hur hälsar vi på varandra i skolan på ett trevligt sätt?

Aktivitet

 • Skriv rubriken Hej! Jag heter (ditt namn) på tavlan. Be också eleverna skriva sina namn på tavlan. Hälsa på varje elev och presentera dig. Fråga samtidigt vad var och en heter. Vid det här skedet svarar eleven med endast ett ord.

 • Repetera alfabetet med klassen. Läs upp det samtidigt som du pekar på bokstaven. Be eleverna göra ett litet hopp om bokstaven finns i det egna namnet.

 • Gå till dagens tema. Ringa in ordet Hej! Be eleverna ge förslag på vad rubriken kan betyda. Ta in diskussionsfrågorna.

 • Titta på serien på sidorna 10-11 och läs pratbubblorna högt. Be eleverna ringa in orden hej, jag, heter, kommer och skriva in dem i häftet. Betona att heter används i samband med namnen Intira, Niklas och Alban och kommer i samband med Thailand, Kosovo och Finland. I många kulturer hälsar folk med uttrycket Hej! Hur mår du? Berätta att eleven kan göra så här i Finland också.

 • Arbeta med övningarna på sidan 12-13.

 • Duplicera bokens alfabetkort och dela jämnt ut bilderna på bokens karaktärer Alban, Bekim, Intira och Niklas. Eleverna ska nu gå runt i klassen. När de möts tar de varandra i hand och säger: Hej! (samt namnet på kortet). Elever som besitter förkunskaper i svenska säger: Hej! Jag heter… (Ingen behöver ännu fråga vad den andra heter). Efter det här bildar eleverna grupper enligt karaktärsnamnen och leker en lek, till exempel Ballongen.

 • Arbeta vidare med frågor anknutna till serien enligt elevernas kunskapsnivå. Efter att alla hälsat och lekt, repetera karaktärerna genom att ställa frågor som till exempel: Vem är Alban? Fortsätt med att ställa mer avancerade frågor samtidigt som du pekar på objektet. Vem har en keps på huvudet?

 • Be eleverna rita något från kapitlet i häftet.

Tips på lekar

Ballongen

I den här övningen rabblar eleverna upp alfabetet samtidigt som de håller en ballong uppe i luften. Någon i gruppen börjar med att slå ballongen upp i luften och ropa bokstaven A, varefter någon annan tar över och ropar B medan hen slår ballongen upp och så vidare. Eleverna ska klara av hela alfabetet men måste börja om från början ifall någon tappar den i golvet.

Frågor och svar

Skriv ut kopieringsunderlaget Kapitlets frågor och svar. Gör lappar och låt eleverna dra varsin lapp och promenera runt i klassen för att höra sig för vad det står på de andras lappar. Eleverna ska hitta sitt par, alltså hitta fungerande kombinationer av frågor och svar. När eleverna hittat sitt par läser de upp sin fråga högt med tillhörande svar.

Till exempel:

Hur mår du? - Jag mår bra.

Ja eller nej

I den här leken frågar du Ja eller Nej -frågor som eleven svarar på med överenskomna gester. Gå igenom innebörden av orden Ja! och Nej! innan ni bestämmer vilken gest som tillhör vilketdera svaret. Be eleven berätta hur de svarar om svaret är Ja! och hur de svarar om svaret är Nej! Såhär kan leken till exempel gå till:

Kommer Niklas från Finland?

Är Niklas och Alban vänner?

Kommer Alban från Thailand ?

Kommer Intira från Kosovo?

JA → står eleven på ett ben

NEJ → sätter sig eleven på huk

Avslutning

Använd er av kopieringsunderlaget som baserar sig på serien i boken. Skriv stödfraser från kapitlet på tavlan och be eleverna fylla i de tomma pratbubblorna med dem.

Läxtips

- Eleven lyssnar på texten.

- Eleven övar på orden och uttrycket Jag heter... i häftet.

- Eleven ritar en bild på sin goda vän i hemlandet. Vännen säger i en pratbubbla Hej! Jag heter… .Jag kommer från… . För att göra läxan klarare för eleven kan det vara bra att skissa upp ett eget exempel på tavlan.

Bilaga
Bilaga
Bilaga