19. Mitt drömjobb

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven kan utnyttja egen förhandskunskap och uppfatta enkla beskrivningar; i detta sammanhang gällande vanliga yrken. Eleven återger innehåll med egna ord och i form av drama.

Inlärningsstoff

Texten bygger på föregående kapitel och avslutar berättelsen. Samtidigt blir eleven bekant med olika yrken. Sidorna 112-114 fokuserar på yrken i form av korta beskrivningar, frågor och ifyllnadsövningar. Som extra i kapitlet har eleven möjlighet att arbeta med datum och viktiga personer i Finlands historia. I ordrutan till höger hittar du vanliga ord från kapitlet i sin helhet. Ta gärna upp andra yrken som eleverna är bekanta med och komplettera kopieringsunderlaget med dessa enligt modellen.

Webbövningar

Innehållet kretsar kring temat yrken och korrekt stavning av bekanta, flerstaviga ord. Övningarna tangerar även datum och talspråk i Svenskfinland.

Diskussionsfrågor i klassen

- Vilka drömyrken har eleverna i klassen?

- Vilka skolämnen eller vad behöver eleverna vara bra på för att nå sina mål?

Aktivitet

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön 14 yrken med förklaringar
 • Skriv dagens rubrik Mitt drömjobb på tavlan. Ringa in Mitt, dröm samt jobb. Repetera min/mitt och din/ditt och gå igenom de övriga orden. Ta in diskussionsfrågorna.
 • Ta fram sidorna 110-111 och läs kapitlet högt. Låt eleverna upprepa en replik i tur och ordning. Be eleverna plocka ut ord de förstår och arbeta utgående ifrån det med fortsättningen av skummis-mysteriet eller försök tillsammans lista ut svaret på frågan på sid 111.
 • Ta fram ordkorten med yrken (inte förklaringarna) och be sju elever komma fram och plocka ett kort i tur och ordning. Be eleven läsa upp ordet och stryk under det i texten. Gå igenom ordets betydelse.
 • Blanda sedan om alla kort (ordkorten med yrken och ordkorten med förklaringar) och dela ut dem till eleverna. Be eleverna hitta sina par. De kan gå omkring i klassen och fråga varandra Vad är...? där den ena frågar och den andra ger ett svar. När eleverna hittat rätt sätter sig de vid sitt par och tar fram arbetsboken.
 • Arbeta med uppgift 1-2 i paren som eleverna bildat och gå igenom uppgiften sedan tillsammans. Fortsätt sedan föregående övning genom att låta eleverna fylla i fem yrken och förklaringar på tomma lappar.
 • Skriv på limlappar olika yrken ni talat om och fäst lapparna på elevernas pannor. Eleverna vet inte vilket yrke hen representerar men ska reda ut det genom att fråga frågor av klasskompisarna. Frågorna ska besvaras med ett Ja eller ett Nej. När eleven kommit på sitt yrke får han eller hon placera limlappen på tavlan. Du kan ge eleven ett nytt yrke och låta leken fortsätta tills samtliga kommit på det egna yrket.
 • Laborera med ordningstalen genom att dela ut var sitt nummer till eleverna. Nu skall eleverna utan att prata, och utan att visa lappen till någon kompis ställa upp sig i ordningsföljd. När eleverna är klara, säger varje elev i tur och ordning vilket ordningstal hen har. Du kan också be att eleverna byter plats, till exempel: sexan byter plats med trean och så vidare.
 • Övningen kan även göras på tid och om eleverna är riktigt duktiga kan de ha förbundna ögon.
 • Öva på datum. Låt eleverna promenera runt i klassen och intervjua varandra.

1) Vilket yrke vill du pröva på?

2) När fyller du år?

3) Egen fråga

Tips på lekar

Den trasiga faxen

I den här leken behöver ni ordkorten med yrken. Be eleverna sätta sig i en ring på golvet och gömma sitt ansikte i händerna. Eleverna får inte se något innan det blir vars och ens tur. Den som börjar får nu dra upp ett ordkort och vidröra någon i ringen för att visa med rörelser vilket yrke det är frågan om. När eleven tror sig veta svaret, visar eleven yrket för en annan kompis i ringen. Den som redan lekt får tyst stanna och se hur leken framskrider. Den sista eleven ska förevisa yrket som hen uppfattat det och säga högt vad det är.

Höra-göra-övning med yrken

Eleverna visar att de förstår dig genom att följa dina instruktioner. Alla får en lapp med ett yrke.

Såhär kan det gå till:

Om du är en polis, stig upp! Tack, sätt dig på stolen.
Om du är en brevbärare sätt dig i kompisens famn! Tack, sätt dig på stolen.
Om du inte är en lärare sätt dig i huksittande! Tack, sätt dig på stolen.

Avslutning

Dela ut ordkorten med yrken och förklaringar till samtliga elever. De elever som fått ett yrke ska gå runt och utöva yrket. De som fått en förklaring ska försöka förstå vad som händer och hitta sitt par. Om eleven tror sig ha hittat sitt par, ska eleven fråga Vem är du?

När paren är hittade förhör eleverna varandra genom att ställa tre frågor till texten.

Läxtips

 • Eleven lyssnar på texten och övar på temaorden.
 • Eleven ritar tre personer som utöver sitt yrke och skriver vad personerna gör med hjälp av definitionskorten eller fri formulering.
 • Eleven gör webbövningarna.
 • Ifall eleven råkar ha en dagstidning hemma från sitt hemland eller på sitt modersmål hämtar eleven med sig den till nästa gång.
Bilaga