22. Hur var det när du gick i skolan?

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven använder frågeord och återberättar det hörda i imperfekt.

Inlärningsstoff

Eleven arbetar med intervjufrågor i imperfekt. Verben är bekanta men oregelbundna. Övningarna fokuserar på imperfekt och meningar med frågeord. Eleven övar på intervjuteknik.

Webbövningar

Eleven arbetar med motsvarande uppgifter i form av alternativsövningar och ordnar orden rätt. Den stjärnmärkta övningen presenterar några nya ord i imperfekt.

Diskussionsfrågor i klassen

- Om eleven fick en chans att intervjua vem som helst, vem skulle det vara?

- Vad skulle eleven fråga?

Aktivitet

  • Skriv rubriken Hur var det när du gick i skolan? på tavlan och gå igenom rubriken ord för ord med fokus på frågeordet Hur och imperfekten var och gick.
  • Läs ingressen, men be den här gången eleverna läsa igenom den övriga texten för sig själva och därefter ringa in verben. Be sedan eleverna återberätta texten för varandra parvis.
  • Läs intervjun och bildtexten högt och kom överens om en rörelse klassen gör varje gång du säger ett verb. Gå sedan igenom de inringade orden och be eleverna skriva in dem i häftet i perfekt, presens och imperfekt.
  • Ringa även in substantiv och adjektiv med olika färger och repetera ordningsföljden i en mening. Jag (pronomen) gick (verb) i en liten (adjektiv) skola (substantiv).
  • Skriv på tavlan frågeorden Var? Vad? Vilken? och Vilket? Ställ frågor om rummet ni är i med hjälp av frågeorden. Exempel: Var är klockan? Vad har jag i handen? Vilken färg är tavlan? Använd er av kroppsspråk både i frågan och i svaret.
  • Gå igenom ordningsföljden för en fråga genom att skriva enkla frågor på tavlan och dela in orden i frågeord, verb och substantiv/ annat objekt som frågan handlar om.

Till exempel:

Hur

mår

du?

Var

är

pennan?

Vad

tyckte du om

pjäsen?

Vilken

är

färgen på boken? (Vilken färg är boken?)

 

  • I den här övningen intervjuar eleverna varandra som vuxna, 20 år i framtiden. Eleverna övar på frågeorden Hur? Var? Vad? Varför? Vilket? och att berätta i imperfekt. Eleverna börjar med att svara på frågorna själva muntligt eller skriftligt, sedan intervjuar eleverna varandra i mindre grupper. När alla är klara, be eleverna återberätta gruppvis vad de fått höra om sina kompisar.

Exempel på frågor:

Hur gammal är du? Jag är...
Var gick du i skola? Jag gick i...
Var bor du nu? Jag bor...
Vilket var ditt favoritämne i skolan? Mitt favoritämne var...
Vilket är ditt hemspråk idag som vuxen? Mitt hemspråk är...
Vad tyckte du om att göra som barn? Jag tyckte om...
Vad tycker du om att göra nuförtiden? Jag tycker om...

Gör övning 1 till en lek. Tejpa ett streck på ett tomt utrymme i klassen och be eleverna ställa sig i rad på det och lyssna på dig. Läs upp meningarna på sidan 131, en i taget. Eleverna ska nu ta ett hopp framåt om meningen representerar “idag” och ett bakåt om det är frågan om “igår”.

Tips på lekar

Nyckelpigan

I den här leken sitter eleverna i en ring där det finns en plats för lite. En elev står på utsidan och får komma in först efter att klassen kommit överens om vem som är ”nyckelpiga”. Eleven kommer in i klassen och ställer olika frågor i valfri ordning till klasskompisarna. Eleven kan till exempel börja med att fråga: Var bor du? Var sover du? Var sitter du? och så vidare. När den utsedda nyckelpigan blir tillfrågad säger hen Nyckelpiga! och samtliga elever byter plats. Den som var i mitten ska nu försöka få en sittplats och den som blir utan en plats får nu gå ut. När den nya rundan påbörjas, kan frågorna utgå ifrån frågeordet Vad? Vad är din favoritfärg? Ställ gärna något varv frågorna i imperfekt.

Pantomim

Dela in klassen i två lag och lek pantomim. Låt lagen välja improvisatören och ge ut en mening som den valda ska visa för lagkompisarna utan ord. När laget kastar ut gissningar, får hen som improviserar visa med kroppsspråk när lagkompisarna är på rätt spår.

Nedan några exempel.

Katten gick hem.
Du skrev ett sms.
Jag tyckte om glass.
Hunden hoppade glatt.
Du läste Harry Potter.
Du lagade mat.
Jag var 2 år.

Om det är svårt för laget att gissa får övriga kasta ut förslag.

Avslutning

Dela ut färdiga svar till var och en och låt eleven skriva en fråga som passar till svaret.

Läxtips

  • Eleven lyssnar på texten.
  • Eleven intervjuar en person hemma och fyller i frågor samt ritar en bild till i boken på sidorna 133-134.