17. Gott nytt år!

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Ord och fraser

Målsättning

Eleven är medveten om variationen mellan å och o samt e och ä i skrift och uttal.

Inlärningsstoff

Språklärans fokus ligger i ljudstridiga ord med e/ä och o/å-ljud i text och övningar. I dialogtexten arbetar eleven speciellt med å-ljudets stavelser. Kapitlets tema är nyår.

Diskussionsfrågor i klassen

- När firar vi nyår? (Svar: vid nytt kalenderår, men nyåret varierar i olika länder och religioner)

- Vad är ett nyårslöfte?

- När firar de flesta nyår i Finland?

Aktivitet

  • Skriv Gott nytt år! På tavlan och be en elev läsa upp det. Gissa er fram till vad det kan betyda. Du kan sätta det aktuella årtalet efter för att underlätta gissningen. Ta in diskussionsfrågorna.
  • Läs igenom texten på sidorna 97-98, låt eleverna upprepa. Texten är skriven i vardaglig form. Hitta ordet nyårslöften i texten och be eleverna lista ut vad ordet kan betyda. Hitta tillsammans på olika nyårslöften och fråga vad barnen i boken lovade varandra.
  • Inled språkläran och berätta att denna lektion skall handla om o/å- och e/ä- ord. Plocka fram ljudfilen från webben och dela ut övningspappret som finns som kopieringsunderlag. Eleverna ska lyssna på meningar och gissa hur orden skrivs. När eleverna arbetat med övningen i lugn och ro, gå igenom övningen och ljuda de kursiverade orden överdrivet.
  • Gå igenom orden från kopieringsunderlaget och be eleverna välja en rörelse för när ordet skrivs med å och en för o. Påpeka följande! Långt å-ljud skrivs oftast med å (kråka) och kort med o (krocka).
  • Läs på nytt igenom texten på sidorna 97-98 och be eleverna göra en rörelse vid varje e/ä -ord. Stryk sedan under alla motsvarande ord i texten (10 stycken). Påpeka följande! Långt e-ljud skrivs ofta med e (lek) och kort med ä (äpple). Gör motsvarande övning med å/o-orden.

Tips på lekar

Vain Nudlar och pannkaka -oppimateriaalisarjan käyttöön Bild på mål + text

Kim-leken

Be varje elev eller elevpar leta reda på en sak med o/å-ljud och en med e/ä-ljud i klassrummet. Sätt er i ring och gå igenom vad eleverna hittat och stava orden, en ljudgrupp i taget och lek Kim-leken.

Kompis

Lek kompis med e/ä-ord. Bilda grupper på 3-4 elever och kasta omkring en ärtpåse inom gruppen. Varje gång eleven kastar påsen vidare ska hen säga ett ord som skrivs eller uttalas med e eller ä någonstans i ordet. Eleverna får hjälpa varandra. Eleven samlar på sig bokstäver i ordningsföljd från ordet kompis när hen tappar ärtpåsen och faller ur leken när hen blir kompis. Variera med å/o- ord!

Avslutning

Repetera å/o-ord och e/ä-ord. Ta fram olika saker som är bekanta för eleverna i klassrummet och be eleverna svara Ja! eller Nej! med överenskomna gester. Så här kan leken till exempel gå till:

Är det här ett häfte?
Är det här en dator?
Är det här en penna?
JA → eleven sätter sig på golvet
NEJ → eleven står upp på stolen

Förslag på förhör

Ni har arbetat med:

Att läsa av listor, att handla i affär
Högtider i olika religioner
Rim
O/å-ord
E/ä-ord
Att återberätta med hjälp av bilder och angivna ord

Förhöret kan göras i form av lek och grupparbete. I bedömningen beaktar du elevens förmåga att uppfatta instruktioner, att samarbeta och lära sig av andra, samt att fråga och ta reda på information eller oklarheter. I det här förhöret visar eleven färdigheter i social kompetens och kommunikationsförmåga över kulturgränser.